CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Produse şi servicii

Pagina principală>Produse şi servicii>

Ştampile şi sigilatoare

Ştampile

Ştampila este un atribut indispensabil al activităţii de afaceri în viaţa modernă. Există peste o mie de acte legislative şi normative, care reglementează folosirea ştampilei. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale ştampila îşi va pierde însemnătatea sa şi necesitatea în utilizarea ei va dispărea. Atît timp cît se recurge la textele pe suport de hîrtie, ştampila rămîne un instrument de autentificare.

informaţii
generale

termene
şi tarife

cerinţe la confecţionarea
machetei

întrebări adresate
frecvent

ÎS „CRIS „Registru” este un producător licenţiat al ştampilelor încă din anul 2000. Cercetările permanente şi implementarea noilor realizări în domeniul dat permit companiei sa fie un lider în confecţionarea ştampilelor şi serviciilor însoţitoare pe piaţa Republicii Moldova.

Categorii de solicitanţi:

 • persoane fizice;
 • persoane juridice;

La confecţionarea ştampilelor se utilizează inovaţii tehnice, aşa ca tehnologia prin lazer şi tehnologia japoneză flash, care permit confecţionarea ştampilelor colorate fără tuşieră sau pernuţe. Materialele şi utilajele sunt de cea mai înaltă calitatea şi de la principalii producători, aşa ca COLOP şi TRODAT.

Toate lucrările se îndeplinesc de specialişti cu calificaţia înaltă şi cu o experienţă bogată. Designerii întreprinderii sunt gata să acorde asistenţă la elaborarea schiţei ştampilei în corespundere cu cerinţele solicitantului.

Actele necesare pentru confecţionarea ştampilelor

(Ştampile cu stema ţării, Principalele ştampile ale întreprinderilor şi organizaţiilor, Ştampilele care conţin denumirea deplină a întreprinderilor şi organizaţiilor, Ştampile antet)

 • cererea solicitantului îndeplinită pe blancheta ÎS "CRIS" REGISTRU"
 • actul ce confirmă achitarea comenzii
 • dacă comanda o face persoana responsabilă – procura în formă liberă pe blanchetă specială şi buletinul de identitate al persoanei autorizate (copie)
 • certificatul de înregistrare al organizaţiei sau declaraţia de constituire (copie), rechizitele bancare a întreprinderii pentru preluarea facturi fiscale. Pentru primirea facturii fiscale e necesar prezentarea formularului tipizat M-2A sau ştampila principală (pentru persoanele juridice)

Deasemenea:

Pentru organizaţiile religioase, biserici, mănăstiri:

 • certificatul de înregistrare al organizaţiei (copie+ originalul)
 • buletinul de identitate al conducătorului (copie)

Pentru gospodării ţărăneşti:

Pentru asociaţii tovărăşeşti, cooperative, asociaţii comunale, SRL, SA, ÎI, întreprinderi de stat, organizaţii obşteşti, fonduri, instituţii medicale:

Pentru cabinetele şi barourile asociate de avocaţi:

Pentru ştampila personală a avocatului:

Pentru notar:

Pentru medici angajaţi în instituţii medicale

Pentru medici particulari

Pentru organizaţii şi întreprinderi de stat şi locale:

Pentru comitetul sindical, de ramură:

Pentru comitetul sindical, unit, orăşănesc, raional:

Adnotare:
În cazul pierderii ştampilei, conducătorii, organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor sînt obligaţi să informeze despre aceasta comisariatul de poliţie din teritoriu prin cerere, anexind confirmarea publicării anunţului despre pierdere în "Monitorul Oficial".

Actele necesare pentru confecţionarea ştampilelor

(Ştampile ce nu conţin rechizitele bancare şi denumirea deplină a întreprinderii sau organizaţiei, Facsimile, Sigilii, Exlibris, Ştampile suvenir)

 • cererea solicitantului îndeplinită pe blancheta ÎS "CRIS" REGISTRU"
 • copia buletinului de identitate
 • certificatul de înregistrare al organizaţiei sau declaraţia de constituire (copie), rechizitele bancare a întreprinderii pentru preluarea facturi fiscale (pentru persoanele juridice)
 • actul ce confirmă achitarea comenzii

Actele necesare pentru distrugerea ştampilelor

 • cererea solicitantului îndeplinită pe blancheta ÎS "CRIS" REGISTRU"
 • actul ce confirmă achitarea comenzii
 • dacă comanda o face persoana responsabilă – procura în formă liberă pe blanchetă specială şi buletinul de identitate al persoanei autorizate (copie)
 • certificatul de înregistrare al organizaţiei sau declaraţia de constituire (copie)
 • extras din Registrul de stat al persoanelor juridice despre numirea conducătorului, nu mai vechi de două luni (copie)
 • buletinul de identitate al conducătorului (copie)
 • ştampila(le) care necesită a fi lichidate + adeverinţa ştampilei.

Modele:

Ştampile Ştampile Ştampile Ştampile Ştampile Ştampile Ştampile Ştampile

Contacte:

Adresa oficiilor noastre:

 • mun. Chişinău, str. Puşkin, 42
  tel.:(22) 50-48-48, 50-44-75, 50-44-50, 50-41-15, tel./fax: 50-40-80
 • mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,73, et.1, of.135
  (în incinta clădirii Camerei Înregistrării de Stat), tel.:(22) 50-46-76, tel./fax: 50-48-50

Acte normative:

 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17.03.1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997”, anexa nr.3
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1419 din 20.12.2001 “Despre unele măsuri privind perfecţionarea sistemului înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor" (anexă)

Informaţie pregătită:
Departamentul registrelor informaţionale de stat
Pagina actualizată: 21.07.2015
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU