• Română
 • English
 • Русский

Petiții

Procedura de înaintare a petiţiilor în adresa întreprinderii:

Aveţi posibilitatea de a transmite o petiţie prin intermediul poştei electronice registru@registru.md. Dacă nu dispuneţi de o adresă electronică, expediaţi mesajul prin poştă sau plasaţi plicul în cutia poştală, amplasată la sediul central al Centrului Resurselor Informaţionale de Stat "Registru" situat la adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 42 sau în toate subdiviziunile teritoriale ale întreprinderii.

Examinarea petiţiilor cetăţenilor adresate CRIS "Registru" se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19.07.1994 şi altor acte normative şi legislative.


Informaţie pentru petiţionar:

 • Prin petiţie se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.
 • Petiţiile se examinează în termen de o lună, iar cererile care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară – fără întîrziere sau în termen de 14 zile de la data înregistrării.
 • Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul.
 • Pagina oficială a CRIS "Registru" constituie o modalitate suplimentară de a asigura dreptul de adresare către Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru".
 • La prezentarea şi examinarea mesajelor electronice este garantată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei furnizate.
 • Mesajele în format electronic vor fi examinate în cazul descrierii concrete a cazului, propunerii sau formulării clare a întrebării.
 • Textul mesajului electronic trebuie să fie elaborat într-o formă laconică (max. 2000 de simboluri).
 • După recepţionare şi examinarea mesajului CRIS "Registru" are dreptul să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţie suplimentară.
 • În urma examinării mesajului electronic petiţionarul va primi răspuns în format electronic pe adresa electronică indicată în mesaj.
CAPTCHA
Această întrebare este pentru a testa dacă sunteţi sau nu un vizitator uman şi pentru a preveni postarea automată de spam.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.