• Română
  • English
  • Русский

Comitetul sindical

„Comitetul sindical al Organizaţiei sindicale IT „Registru” a ÎS CRIS „Registru”

Organizaţia sindicală IT „Registru” din cadrul ÎS „CRIS „Registru” a fost fondată la 16 noiembrie 2011 de un grup de iniţiativă format din 12 salariaţi. La 18 noiembrie 2011 în scopul afilierii pe principii ramurale şi profesionale, organizaţia sindicală nou creată a fost înregistrată la Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din Republica Moldova.

În cadrul Conferinţei sindicale a Organizaţiei sindicale IT „Registru din 30 noiembrie 2011, la care au participat 54 de delegaţi din subdiviziunile întreprinderii (inclusiv cele teritoriale), a fost ales Comitetul sindical în componenţă de 11 persoane, precum şi preşedintele Comitetului sindical în persoana dlui Petru Bolgaru.

În scopul respectării principiilor responsabilităţii şi reprezentativităţii la Conferinţa de dare de seamă din anul 2012 a fot stabilită noua componenţa numerică a Comitetului sindical în număr de 15 persoane. La adunarea menţionată au fost aleşi suplimentar în comitet 5 angajaţi, în conformitate cu procesele verbale prezentate de grupele sindicale.

Scopurile principale ale Comitetului sindical sunt:

  • apărarea drepturilor legitime ale membrilor de sindicat;
  • ca reprezentanţi legali ai salariaţilor participă la elaborarea, discutarea, încheierea şi asigurarea respectării Contractului colectiv de muncă;
  • reprezintă, promovează şi apără interesele profesionale, sociale, economice şi culturale ale salariaţilor;
  • verifică corespunderea condiţiilor de muncă a salariaţilor standardelor stabilite;
  • participă la cercetarea accidentelor de muncă;
  • participă la examinarea şi soluţionarea litigiilor de muncă generate de încălcarea legislaţiei în vigoare.