CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Despre întreprindere

Pagina principală>Despre întreprindere>
Director general Vicedirector general, operaţiuni Direcţia documentare a populaţiei Direcţia documentare mijloace de transport Direcţia documentare conducători auto Direcţia producere documente Direcţia securitate informaţională şi a documentelor Direcţia asigurare infrastructură şi logistică Secţia control şi monitorizare tehnică Prim-vicedirector general, cercetare şi dezvoltare Direcţia elaborare şi dezvoltare sisteme informaţionale Direcţia exploatare resurse şi sisteme informaţionale Direcţia asigurare tehnică şi aplicativă Direcţia planificare şi bugetare Direcţia produse şi servicii noi Secţiei management al proiectelor Sectia standardizare Vicedirector general, securitate şi monitorizare Direcţia dezvoltare resurse umane Direcţia juridică şi reglementări Direcţia organizare internă Direcţia evidenţă şi contabilitate Secţia relaţii cu publicul

Structura


Informaţie oferită:
Direcţia resurse umane
Actualizat: 27.07.2015
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU