• Română
  • English
  • Русский

Годовые отчеты

Заголовок Дата публикации PDF
Отчет ГП "ЦГИР "Registru" за 2015 год 30.06.2016
Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare pentru anul 2015 10.10.2016
Retribuțiile Consiliului de Administrație 2015 07.11.2016