• Română
  • English
  • Русский

Statutul Federației

PRINCIPII GENERALE

Art.1. Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din Republica Moldova (în continuare – Federaţia) – este o organizaţie republicană, necomercială, care întruneşte pe principii benevole organizaţiile sindicale ale salariaţilor, pensionarilor, persoanelor care studiază la instituţiile de învăţământ mediu profesional, superior sau postuniversitar din domeniul Comunicaţiilor din Republica Moldova, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate ale întreprinderilor, instituţiilor şi unităţilor lor.

Art.2. Federaţia este persoană juridică, are ştampilă, sigilii şi hîrtie cu sigla (antetul) ei, emblema şi alte simboluri, conturi bancare, inclusiv în valută. Federaţia este succesoare de drepturi a Sindicatului Lucrătorilor din Comunicaţii şi Informatică din Republica Moldova. Durata de funcţionarea a Federaţiei este nedeterminată. Activitatea Federaţiei se extinde asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova.

Art.3. În activitatea sa Federaţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea Sindicatelor, alte acte normative, precum şi din actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Art.4. Federaţia este independentă faţă de partidele politice, organele puterii de Stat, faţă de patroni şi organizaţiile acestora, nu se supune Controlului lor. Totadată nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vre-o funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu foloseşte vre-o parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

Art.5. Relaţiile reciproce ale Federaţiei cu partenerii sociali se întemeiază în baza principiilor dialogului egal, independenţei şi democraţiei...

Download Download in Microsoft Word 97-2003Download in Adobe PDF