• Română
 • English
 • Русский

Documente necesare și informații generale

Ştampila

ÎS „CRIS „Registru” este un producător licenţiat al ştampilelor încă din anul 2000. Cercetările permanente şi implementarea noilor realizări în domeniul dat permit companiei sa fie un lider în confecţionarea ştampilelor şi serviciilor însoţitoare pe piaţa Republicii Moldova.

Actele necesare pentru confecţionarea ştampilelor

(Ştampile cu stema ţării, Principalele ştampile ale întreprinderilor şi organizaţiilor, Ştampilele care conţin denumirea deplină a întreprinderilor şi organizaţiilor, Ştampile antet)

 • cererea solicitantului îndeplinită pe blancheta ÎS "CRIS" REGISTRU"
 • actul ce confirmă achitarea comenzii
 • dacă comanda o face persoana responsabilă – procura în formă liberă pe blanchetă specială şi buletinul de identitate al persoanei autorizate (copie)
 • certificatul de înregistrare al organizaţiei sau declaraţia de constituire (copie), rechizitele bancare a întreprinderii pentru preluarea facturi fiscale. Pentru primirea facturii fiscale e necesar prezentarea formularului tipizat M-2A sau ştampila principală (pentru persoanele juridice)

Actele necesare pentru confecţionarea ştampilelor

(Ştampile ce nu conţin rechizitele bancare şi denumirea deplină a întreprinderii sau organizaţiei, Facsimile, Sigilii, Exlibris, Ştampile suvenir)

 • cererea solicitantului îndeplinită pe blancheta ÎS "CRIS" REGISTRU"
 • copia buletinului de identitate
 • certificatul de înregistrare al organizaţiei sau declaraţia de constituire (copie), rechizitele bancare a întreprinderii pentru preluarea facturi fiscale (pentru persoanele juridice)
 • actul ce confirmă achitarea comenzii

Actele necesare pentru distrugerea ştampilelor

 • cererea solicitantului îndeplinită pe blancheta ÎS "CRIS" REGISTRU"
 • actul ce confirmă achitarea comenzii
 • dacă comanda o face persoana responsabilă – procura în formă liberă pe blanchetă specială şi buletinul de identitate al persoanei autorizate (copie)
 • certificatul de înregistrare al organizaţiei sau declaraţia de constituire (copie)
 • extras din Registrul de stat al persoanelor juridice despre numirea conducătorului, nu mai vechi de două luni (copie)
 • buletinul de identitate al conducătorului (copie)
 • ştampila(le) care necesită a fi lichidate + adeverinţa ştampilei.

La confecţionarea ştampilelor se utilizează inovaţii tehnice, aşa ca tehnologia prin lazer şi tehnologia japoneză flash, care permit confecţionarea ştampilelor colorate fără tuşieră sau pernuţe. Materialele şi utilajele sunt de cea mai înaltă calitatea şi de la principalii producători, aşa ca COLOP şi TRODAT.

Toate lucrările se îndeplinesc de specialişti cu calificaţia înaltă şi cu o experienţă bogată. Designerii întreprinderii sunt gata să acorde asistenţă la elaborarea schiţei ştampilei în corespundere cu cerinţele solicitantului.

Deasemenea:

Adnotare:
În cazul pierderii ştampilei, conducătorii, organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor sînt obligaţi să informeze despre aceasta comisariatul de poliţie din teritoriu prin cerere, anexind confirmarea publicării anunţului despre pierdere în "Monitorul Oficial".

Ştampila este un atribut indispensabil al activităţii de afaceri în viaţa modernă. Există peste o mie de acte legislative şi normative, care reglementează folosirea ştampilei. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale ştampila îşi va pierde însemnătatea sa şi necesitatea în utilizarea ei va dispărea. Atît timp cît se recurge la textele pe suport de hîrtie, ştampila rămîne un instrument de autentificare.

Modele:

Печати Печати Печати Печати Печати Печати Печати Печати

Cerinţe pentru confecţionarea machetei ştampilei:

Purtători de informaţie
Informaţia poate fi prezentată pe urmatori purtatori de informaţie:

 • Discuri CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
 • USB flash-drive
 • Prin poşta electronică

Acordarea machetei electronice
Macheta poate fi primită în fişiere în formatul - *.cdr sau *.eps
Macheta ştampilei sau logotipul trebuie sa fie executate în varianta alb-negru (black-white).
Mărimea machetei trebuie să corespundă mărimii produsului gata.
Elementele vectoriale se prezintă în format vectorial.
Toate caracterele folosite în machete trebuie trecute în curbe.
Dimensiunele elementelor microtextului trebuie să fie de la 0,5 mm.
Pentru informaţii cu privire la logotip şi macheta ştampilei, Vă adresaţi la designerii noştri la telefonul (+373 22) 50-44-75.

Contacte: