• Română
  • English
  • Русский

Documente necesare și informații generale

Solicitanţii pot apela la numărul unic 14909 sau (+373 22) 25-70-70 (costul apelului este facturat obişnuit, în conformitate cu serviciul telefoniei locale) pentru a solicita programarea la subdiviziunea teritorială la vizitarea ulterioară a oficiului sau apelând direct la numărul de telefon a subdiviziunii solicitate, indiferent de motivul adresării.

La solicitarea serviciului de programare, apelantul se va prezenta (numele, prenumele) şi va comunica despre serviciul solicitat, subdiviziunea pentru care optează, precum şi data şi ora convenabilă pentru vizitare.

Serviciul se acordă pentru programarea la serviciile prestate de următoarele subdiviziunile teritoriale:

Serviciul de programare la serviciile prestate de toate subdiviziunile teritoriale. Serviciul va permite planificarea prealabilă a vizitării oficiului teritorial al Întreprinderii şi reducerea timpului de aşteptare, va spori calitatea şi va asigura transparenţa serviciilor oferite în cadrul subdiviziunilor teritoriale.