• Română
  • English
  • Русский

Programarea prealabilă la examen

PROGRAMAREA LA PROBA TEORETICĂ A EXAMENULUI DE OBȚINERE A PERMISULUI DE CONDUCERE:

  1. Programarea prealabilă la proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere poate fi efectuată cu până la 90 zile înainte de data solicitată de programare la examen.
  2. Programarea prealabilă la proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere se efectuează: nemijlocit în subdiviziunile teritoriale; prin utilizarea paginii web programari.registru.md; prin apel la numărul de telefon al subdiviziunii teritoriale; prin apel la numărul unic al Call-centrului 14909

PROGRAMAREA LA PROBA PRACTICĂ  A EXAMENULUI DE OBȚINERE A PERMISULUI DE CONDUCERE:

  1. Programarea prealabilă la proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere poate fi efectuată cu până la 90 zile înainte de data solicitată de programare la examen.
  2. Candidații examinați la proba teoretică conform programării și evaluați cu calificativul ”Admis”, vor fi examinați la proba practică în aceiași zi. În cazul, dacă nu este posibilă examinarea la proba practică în ziua susținerii probei teoretice (condiții meteorologice nefavorabile, defectarea și lipsa transportului special, numărul sporit de candidați, etc.), candidații respectivi  sânt reprogramați pentru admiterea la examenul la proba practică pentru următoarea zi de examinare, în cadrul aceleiași programări.
  3. Programarea prealabilă la proba practică a examenului de obținere a permisului de conducere se efectuează: nemijlocit în subdiviziunile teritoriale; prin utilizarea paginii web programari.registru.md; prin apel la numărul de telefon al subdiviziunii teritoriale; prin apel la numărul unic al Call-centrului 14909

Notă: Candidații programați  pentru susținerea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere se prezintă cu 30 min înaintea timpului programat de examinare, pentru înregistrare și urmarea procedurii de verificare a corespunderii documentelor prezentate.

Atenţie! Programarea prealabilă la serviciile ce vizează calificarea conducătorilor auto: examinare la proba teoretică și  examinare la proba practică de conducere a vehiculului se efectuează gratuit. 

Programarea prealabilă la examen

 

PROGRAMAREA URGENTĂ LA EXAMEN:

Denumirea serviciului
Termenul de prestare
Tarif
Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere
La momentul adresării
300 lei

 

Notă: Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere se efectuează nemijlocit în subdiviziunile teritoriale, iar serviciul se prestează reieșind din capacitatea de deservire a subdiviziunii.