• Română
  • English
  • Русский
Termene și tarife

Serviciul "Programarea la serviciile" prestate de subdiviziunile teritoriale ÎS "CRIS "Registru" se prestează în toate subdiviziunile teritoriale. Serviciul va permite programarea pentru vizitarea subdiviziunii teritoriale a Întreprinderii şi reducerea timpului de aşteptare, va spori calitatea şi va asigura transparenţa serviciilor prestate de către subdiviziunile teritoriale (cu excepția programării la probele teoretice și practice ale examenului de obținerea a permisului de conducere).

Notă:

Tariful pentru prestarea serviciului se achită de către solicitant la momentul adresării în subdiviziunea teritorială. Dovada achitării se prezintă în original și se păstrează în modul stabilit.

Termenul pentru programare este de minim una zi lucrătoare şi maxim de 30 de zile calendaristice din data solicitării acesteia.

Programarea la servicii asigură accesul în afara rîndului de așteptare, conform timpului programării, doar pentru întocmirea comenzii - etapa inițială a procesului de prestare a serviciului, dar nu și pentru etapele ulterioare (achitarea serviciului, preluarea imaginii grafice etc.).

În cazul solicitării programării concomitente pentru membrii unei familii (părinți, copii etc.) programarea se va efectua în ordinea consecutivității pentru fiecare persoană aparte, la timpul respectiv.

Recepţionarea apelurilor telefonice se efectuează de către subdiviziunile teritoriale conform programului acestora, iar apelurilor telefonice la numărul 14909 sau (+373 22) 25-70-70 - de luni pînă sâmbătă, între orele 8.00 şi la 17.00.

Atenţie! Programarea la serviciile ce vizează calificarea conducătorului auto: examinare la proba teoretică şi examinare la proba practică de conducere a vehiculului se efectuează gratuit.