• Română
  • English
  • Русский
Programarea la servicii

Serviciul "Programarea la serviciile" prestate de subdiviziunile teritoriale ÎS "CRIS "Registru" se prestează în toate subdiviziunile teritoriale. Serviciul va permite programarea pentru vizitarea subdiviziunii teritoriale a Întreprinderii şi reducerea timpului de aşteptare, va spori calitatea şi va asigura transparenţa serviciilor prestate de către subdiviziunile teritoriale (cu excepția programării la probele teoretice și practice ale examenului de obținerea a permisului de conducere).

Notă:

Achitarea se va efectua la momentul vizitării oficiului la data programării.

Termenul pentru programare este de minim una zi lucrătoare şi maxim de 30 de zile calendaristice din data solicitării acesteia.

Recepţionarea apelurilor telefonice se efectuează de către subdiviziunile teritoriale conform programului acestora, iar apelurilor telefonice la numărul 14 909 - de luni pînă vineri, între orele 8.00 şi la 17.00.