• Română
  • English
  • Русский
Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova

Tarif

850 lei

1060 lei

1280 lei

1490 lei

1700 lei

2130 lei

2550 lei

2980 lei

...

 
(*) În termen de 1 oră serviciul se prestează numai pentru copilul cu vârsta sub 13 ani și 10 luni și numai la oficiul 88 al Departamentului acte de identitate al ÎS „CRIS „Registru”, situat pe adresa: municipiul Chișinău, str. Pușkin, nr.42, bloc B, care activează conform programului de lucru: luni – vineri, 8.00 – 17.00, fără pauză de prînz.