• Română
  • English
  • Русский

Tehnologii informatice

Organizarea cursurilor de instruire în vederea studierii calculatorului

Nr d/o

Denumirea cursului

Durata cursului (ore ac.)

Preţul orei academice, lei

Preţul cursului, lei

1.

Iniţiere în tehnologii informatice

100

 

1680

1.1

Partea I

36

15

540

1.2

Partea II

28

15

420

1.3

Partea III

36

20

720

Notă:Serviciile de instruire sunt disponibile la Centrul didactic din mun. Chișinău și mun. Bălţi.