• Română
  • English
  • Русский

Guvernul a adoptat decizia privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic din 1 martie 2014

Proiectul Hotărârii privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic a fost prezentat la data de 2 octombrie în şedinţa Guvernului de Ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor dl Pavel Filip.

Realizarea acestui proiect este asigurată de către Întreprinderea de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Scopul principal al proiectului este implementarea unui instrument de identificare şi autentificare a deţinătorului în resursele şi sistemele informaţionale, inclusiv prin aplicarea mijloacelor semnăturii digitale.

Buletinul de identitate va conţine datele cu caracter personal, în format tipărit şi electronic, stocate în cipul încorporat, precum şi elementele de individualizare şi securitate. Noul document va permite perfectarea actelor juridice în format electronic, accesarea informaţiei din sistemele şi resursele informaţionale, procesarea serviciilor electronice publice şi private, precum şi a tranzacţiilor financiare.

Buletinul de identitate electronic va fi eliberat cetăţenilor Republicii Moldova de la vîrsta de 16 ani. Concomitent cu tipul existent de buletin de identitate, solicitantul va putea alege între buletinul de identitate tradiţional şi cel electronic. Ca şi în prezent, la prima documentare cetăţeanul va primi buletin de identitate obişnuit în mod gratuit, dar la solicitare acesta poate fi documentat cu cel electronic, diferenţa de preţ urmînd a fi acoperită de către solicitant.

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” este desemnată în calitate de centru autorizat pentru emiterea, utilizarea şi actualizarea certificatelor cheilor publice şi semnăturilor digitale la perfectarea şi eliberarea actelor de identitate.

Eliberarea primului buletin electronic al cetăţeanului Republicii Moldova este anunţată pentru data de 1 martie 2014.

02.10.2013 - 13:11
Printer Friendly and PDF
17.01.13

De la începutul acestui an ÎS „CRIS „Registru” a extins spectrul serviciilor prestate în regim de urgenţă în domeniul eliberării actelor de identitate.

Astfel, Secţia evidenţă şi documentare a populaţiei a sectorulu...

10.07.17

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” aduce la cunoştinţa populaţiei că în legătură cu sărbătorirea în ziua de 12 iulie 2017 a Hramului oraşului Căușeni şi în...

23.06.17

Astăzi a fost lansat concursul pentru ocuparea funcției de Director al “Agenției Servicii Publice”.  Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la sediul Cancelariei de Stat până în data de 12 iu...