• Română
  • English
  • Русский

Guvernul a adoptat decizia privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic din 1 martie 2014

Proiectul Hotărârii privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic a fost prezentat la data de 2 octombrie în şedinţa Guvernului de Ministrul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor dl Pavel Filip.

Realizarea acestui proiect este asigurată de către Întreprinderea de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Scopul principal al proiectului este implementarea unui instrument de identificare şi autentificare a deţinătorului în resursele şi sistemele informaţionale, inclusiv prin aplicarea mijloacelor semnăturii digitale.

Buletinul de identitate va conţine datele cu caracter personal, în format tipărit şi electronic, stocate în cipul încorporat, precum şi elementele de individualizare şi securitate. Noul document va permite perfectarea actelor juridice în format electronic, accesarea informaţiei din sistemele şi resursele informaţionale, procesarea serviciilor electronice publice şi private, precum şi a tranzacţiilor financiare.

Buletinul de identitate electronic va fi eliberat cetăţenilor Republicii Moldova de la vîrsta de 16 ani. Concomitent cu tipul existent de buletin de identitate, solicitantul va putea alege între buletinul de identitate tradiţional şi cel electronic. Ca şi în prezent, la prima documentare cetăţeanul va primi buletin de identitate obişnuit în mod gratuit, dar la solicitare acesta poate fi documentat cu cel electronic, diferenţa de preţ urmînd a fi acoperită de către solicitant.

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” este desemnată în calitate de centru autorizat pentru emiterea, utilizarea şi actualizarea certificatelor cheilor publice şi semnăturilor digitale la perfectarea şi eliberarea actelor de identitate.

Eliberarea primului buletin electronic al cetăţeanului Republicii Moldova este anunţată pentru data de 1 martie 2014.

02.10.2013 - 13:11
Printer Friendly and PDF
02.04.11

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a elaborat un proiect de modificare a Hotărîii Guvernului nr. 1229 din 13 noiembrie 2001, prin care dreptul de a fabrica şi a elibera plăci de înmatriculare auto, precum...

28.03.17

Va informăm, că din 2011 cetăţenii Republicii Moldova, ce se află în străinătate, pot depune documentele pentru perfectarea actelor de identitate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale...

10.03.17

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” informează cetățenii Republicii Moldova despre disponibilitatea serviciului Oficiul Mobil de Documentare (OMD), prin int...