• Română
  • English
  • Русский

Înlesniri

Denumirea serviciului Termenul de prestare tărif (lei)

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP):

 

 

a) persoanei, beneficiare de pensii de asigurări sociale de stat, inclusiv și persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III), în cazul în care nu dispune de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate

La momentul adresării

gratuit

b) persoanei care, conform cadrului legal al Republicii Moldova are statut de veteran de război, în cazul în care nu dispune de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată
c) participantului la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, în cazul în care nu dispune de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate,  o singură dată
d) persoanei domiciliate în localitate din stânga Nistrului, și în municipiul Bender,  la preschimbarea sau la declararea pierderii sau furtului pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), în cazul în care nu despune de documentele necesare pentru eliberarea bulitinului de identitate
e) persoanei care renunță la numărul de identificare de stat și la evidență automatizată în Registrul de stat al populației, la prima eliberare sau la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)
f) persoanei aflăte la tratament prin constrângere, arest preventiv sau reținute de organele competente
g) victimei traficului de ființe umane, care nu are asupra sa buletin de identitate