• Română
  • English
  • Русский

Reamintim! Oficiul mobil de documentare o soluție comodă, rapidă și eficientă pentru obținerea actelor de identitate

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” informează cetățenii Republicii Moldova despre disponibilitatea serviciului Oficiul Mobil de Documentare (OMD), prin intermediul căruia se prestează servicii la adresa de la adresa de domiciliu/reşedinţă sau la locul aflării solicitantului.

Prin intermediul acestui serviciu cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia de următoarele servicii:

  • eliberarea actelor de identitate: buletin de identitate, fișă de însoțire  buletin de identitate provizoriu, paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova, paşaport diplomatic, paşaport de serviciu;
  • înregistrarea la domiciliu/reşedinţă;
  • înregistrarea cu atribuirea numărului de identificare de stat (RG);
  • depunerea cererilor privind autorizarea emigrării;
  • eliberarea adeverințelor ce conţine date din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor;
  • livrarea documentelor la adresa de destinație,

Costul acestui serviciu constituie 450 de lei pentru o persoană sau pentru  membrii unei familii (rude de gradul I și II), care solicită acest serviciu în aceeași perioadă de timp și la aceeaşi adresă.  

              Acest serviciu se prestează şi în mod gratuit:

a) în instituţiile medicale în cazul solicitării paşaportului pentru copiii cu vârsta sub 1 lună, care vor pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului Ministerului Sănătăţii;

b) la eliberarea paşaportului al cetățeanului Republicii Moldova persoanei cu dezabilitate severă (invalid de gradul I), care va pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială sau în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii;

c)  pentru eliberare a buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova în schimbul paşaportului de tip sovietic persoanei imobilizate.

Prestarea serviciilor menţionate la adresa de destinaţie a solicitantului se efectuează prin intermediul oficiilor mobile de documentare instituite în cadrul SEDP Centru, municipiul Chişinău, SEDP Bălţi şi SEDP Comrat, care deservesc cetățenii conform competențelor teritoriale: SEDP Centru, municipiul Chişinău deserveşte zona Centru, SEDP Bălţi – zona Nord şi SEDP Comrat – zona Sud.

De asemenea, prin intermediul OMD, la solicitarea persoanelor care dispun de înregistrare la domiciliu, reşedinţă sau se află în raza municipiilor Chişinău, Bălţi şi Comrat, se livrează actele de identitate şi adeverinţele ce conţine date din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor la adresa de destinaţie. 

              Comanda serviciului de livrare a documentelor la adresa de destinaţie poate fi executată în baza cererii depuse concomitent cu solicitarea eliberării documentului respectiv.

Costul serviciului privind livrarea la adresa solicitată a documentelor confecţionate pentru un set de documente comandate de către o persoană sau membrii unei familii, în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă este de 60 de lei pentru sectoarele municipiului Chişinău, pentru municipiile Bălţi şi Comrat şi 100 de lei pentru alte localităţi din componenţa municipiului Chişinău.

Cetăţenii pot solicita serviciile oficiului mobil de documentare prin Internet, prin cererea depusă la orice secţie (birou) de evidenţă şi documentare a populaţiei sau prin apelul telefonic efectuat la numărul unic 14909 al Call-centrului. Pentru comoditatea cetăţenilor documentul perfectat poate fi ridicat la oficiul indicat de solicitant sau livrat direct la adresa solicitată.

10.03.2017 - 10:10
Printer Friendly and PDF
10.03.17

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” informează cetățenii Republicii Moldova despre disponibilitatea serviciului Oficiul Mobil de Documentare (OMD), prin intermediul căruia se preste...

19.04.17

În rezultatul licitaţiei finalizate recent ÎS „CRIS „Registru” v-a economisi 3,6 milioane Euro pentru procurarea a 1 500 000 carnete de paşapoarte pentru cetăţenii Republicii Moldova, pre...

13.04.17

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” aduce la cunoştinţa populaţiei că în perioada sărbătorilor de Paști (15,16, 17, 23 și 24 aprilie 2017) serviciile eliber...