• Română
  • English
  • Русский

Precizări cu privire la modificările operate în unele HG în domeniul permiselor de conducere

Proiectul de operare a modificărilor și completărilor la Hotărârea Guvernului 1127 din 7 octombrie 2008 ”Cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou” presupune următoarele:
Având în vedere că permisele de conducere naţionale de ultima generație (modelul anului 2008 şi 2015) au un termen de valabilitate de 10 ani, conform la prevederilor Directivei Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene nr.2006/126/CE, acest proiect propune ca și permisele de conducere de model vechi să fie ajustate în mod corespunzător. Astfel, permisele de conducere de model vechi (1995 de formatul ID 2) vor fi considerate în vigoare până la 01.01.2019.
Aceste modificări au următorul scop:

- Efectuarea controlului medical periodic, în scopul asigurării siguranței rutiere a șoferilor implicați în trafic;
- Eliminarea situațiilor de conflict parvenite între participanții la trafic internațional, deținători ai permiselor de conducere de model vechi (1995), și agenții de circulație, prin asigurarea utilizării în circulația internațională/națională a documentelor de ultima generație;
- Armonizarea cadrului normativ naţional privind permisul de conducere la prevederile Directivei menționate anterior;
- Actualizarea periodică obligatorie a datelor din Registrul de stat al conducătorilor auto;

Ținând cont de practica internaţională, precum și de Directiva Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene nr.2006/126/CE, care prevăd limitarea perioadei valabilităţii permiselor de conducere pentru unele categorii de deţinători, prin proiectul modificărilor operate la HG 1452 din 24 decembrie 2007, s-a propus pentru persoanele care au atins vârsta de 65 ani stabilirea unui termen de valabilitate a permisului de conducere de 5 ani, pentru permisele ce vor fi eliberate începând cu 01.01.2019.

Este de menționat că practica de delimitare a termenului de valabilitate a permiselor de conducere în dependență de vârsta conducătorilor auto este aplicată în țările UE. Astfel, în dependență de țară, variază și vârsta și periodicitatea procedurilor de reînnoire a permisului de conducere – după 40 ani (Ungaria)- fiecare 5 ani, după 50 ani (Italia, Portugalia) – fiecare 5 ani, etc.

02.06.2017 - 16:59
Printer Friendly and PDF
19.08.14

Ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip, a anunțat astăzi că punerea în circulație a pașaportului biometric de culoare roșie-vișinie simbolizează un nou început pentru Republica Moldova, ma...

10.07.17

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” aduce la cunoştinţa populaţiei că în legătură cu sărbătorirea în ziua de 12 iulie 2017 a Hramului oraşului Căușeni şi în...

23.06.17

Astăzi a fost lansat concursul pentru ocuparea funcției de Director al “Agenției Servicii Publice”.  Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la sediul Cancelariei de Stat până în data de 12 iu...