• Română
  • English
  • Русский

Cu referire la aplicarea ecusonului de inspecţie tehnică periodică de tip nou

În urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la aplicarea ecusoanelor de inspecție tehnică periodică de tip nou, ÎS ”CRIS ”Registru” s-a autosesizat și Vă comunică următoarele:

         Ecusoanele de tip nou sunt confecționate în Germania conform cerințelor europene de calitate, durabilitate și aplicabilitate.

         Înainte de a fi distribuite către stațiile de inspecţie tehnică ecusoanele respective au fost supuse expertizei de constatare tehnico-științifică în urma căreia au fost verificate nu doar caracteristicile generale ale ecusoanelor, ci și rezistența acestora la influența factorilor externe, cum ar fi: rezistența la variațiile de temperatură, aderența la placa de înmatriculare/parbriz, rezistența la apă, la combustibilul lichid, la jetul de apă, etc. Este foarte important de menționat faptul că ecusonul de tip nou a trecut cu succes toate testele respective.

         Luând în considerație implementarea noului produs și particularitățile privind aplicarea acestuia ÎS ”CRIS ”Registru” a organizat şi a desfăşurat un curs de instruire pentru angajaţii  stațiilor de inspecție tehnică referitor la modul de aplicare și înlăturare a ecusonului de inspecție tehnică periodică, cu prezentarea instrucțiunii de utilizare și pliantelor informative, ulterior, această informație a fost plasată pe pagina-web oficială a întreprinderii www.registru.md, la compartimentul ”Informații utile”.

         De asemenea, au fost organizate o serie de consultări suplimentare cu Autoritatea Administrativă „Agenția Națională Transport Auto” și producătorul ecusoanelor de tip nou referitor la managementul riscurilor și calitatea ecusoanelor, în vederea stabilirii procedurilor organizatorice de examinare și reacționare la eventualele adresări din partea stațiilor de inspecție tehnică referitor la calitatea ecusoanelor. Astfel, până în prezent nu a fost înregistrată nici o reclamație din partea stațiilor de inspecție tehnică referitor la neconformitățile ecusoanelor distribuite. În cazul recepționării unor astfel de neconformităţi vor fi întreprinse acțiunile necesare pentru soluționarea acestora.

         Totodată, ÎS ”CRIS ”Registru” recomandă repetat să fie întreprinse acțiunile prestabilite la aplicarea ecusonului pe numerele de înmatriculare pentru exploatarea acestuia pe întreaga perioadă de valabilitate, cu respectarea procedurii de aplicare și a condițiilor necesare obligatorii, cum ar fi degresarea spaţiului special rezervat pentru aplicarea ecusonului, precum și amplasarea corectă a ecusonului (astfel, nu se va permite ca marginile ecusonului să fie amplasate în afara nișei), cu asigurarea aderenței cu suprafața plăcii astfel încât să fie înlăturate eventualele bule de aer.

De asemenea, la spălarea plăcii de înmatriculare urmează a fi respectată distanța optimă recomandată pentru fiecare tip de presiune a jetului de apă pentru a nu deteriora nu doar ecusonul, dar însăși placa de înmatriculare.

         Suplimentar Vă informăm că luând în considerație implementarea pe scară  largă a serviciilor publice electronice în vederea eliminării barierelor birocratice în procesarea documentelor pe suport de hârtie, precum și în scopul informatizării activității mediului public și privat, ÎS ”CRIS ”Registru” lansează inițiativa eliminării treptate din activitatea stațiilor de inspecție tehnică a rapoartelor și oricăror ecusoane în favoarea implementării unui sistem informațional electronic, interconectat cu alte sisteme necesare, administrate de către autoritățile publice competente.

13.02.2017 - 11:51
Printer Friendly and PDF
01.03.13

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” informează că în legătură cu punerea în aplicare a actelor de identitate de generaţia a II (formatul ID-I),  în perioada 6 – 11 martie 2013 progr...

28.03.17

Va informăm, că din 2011 cetăţenii Republicii Moldova, ce se află în străinătate, pot depune documentele pentru perfectarea actelor de identitate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale...

10.03.17

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” informează cetățenii Republicii Moldova despre disponibilitatea serviciului Oficiul Mobil de Documentare (OMD), prin int...