• Română
  • English
  • Русский

Comunicat de presă privind achiziționarea carnetelor de paşapoarte ale cetățenilor Republicii Moldova

În rezultatul licitaţiei finalizate recent ÎS „CRIS „Registru” v-a economisi 3,6 milioane Euro pentru procurarea a 1 500 000 carnete de paşapoarte pentru cetăţenii Republicii Moldova, preţul fiecăruia constituind 3,6 Euro/buclet.

ÎS „CRIS „Registru” nu comentează situaţiile şi evenimentele ce ţin de producerea şi personalizarea actelor de identitate în alte ţări, neavând competenţă în acest sens şi nici o tangenţă cu faptele respective. Întreprinderea reafirmă poziţia că orice informaţie şi afirmaţie publicată în mass media referitoare la domeniul paşapoartelor trebuie să fie susţinută de argumente şi documente confirmative.

O preocupare permanentă a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” o constituie monitorizarea dezvoltării sectorului de producere a documentelor în scopul alinierii Republicii Moldova la rigorile internaţionale în domeniu. E de menționat că paşapoartele eliberate în Republica Moldova asigură un grad sporit de protecţie şi conţinutul informaţional al acestora corespunde cerinţelor internaţionale şi legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Astfel, paşaportul moldovenesc, îmbinând cele mai avansate tehnologii de securitate, corespunde tuturor cerinţelor standardelor de securitate ale UE şi recomandărilor ICAO. Acesta permite procesarea datelor biometrice și semnăturii digitale. Atenționăm că fiecare generație nouă a carnetelor de pașapoarte până la lansarea în producere se supune expertizei şi încercărilor în laboratoarele internaţionale independente, acreditate în domeniul respectiv la corespunderea prevederilor ICAO Doc 9303 “Documente de călătorie cu citire optică (MRTD)” confirmând calitatea înaltă și corespunderea totală cerințelor stabilite.

Paşapoartele biometrice noi sunt implementate în contextul realizării Programului Naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană (UE) în domeniul liberalizării regimului de vize conform recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) și asigură libera circulație a cetățenilor Republicii Moldova.

Cu referire la informaţia apărută în unele surse mass media privind licitaţia de achiziționare a carnetelor de paşapoarte, ÎS „CRIS „Registru” informează că în anul 2012 achiziţionarea carnetelor de paşapoarte a fost organizată de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Cantitatea a constituit 1 500 000 carnete de paşapoarte pentru cetăţenii Republicii Moldova. În calitate de ofertă câştigătoare recunoscută de către Ministerul Finanţelor a fost cea de 5,9 Euro/buclet, iar cea mai ieftină ofertă în tenderul respectiv de atunci a fost de 4,6 Euro/buclet. Recent ÎS „CRIS „Registru” a finalizat licitația de procurare a carnetelor de paşapoarte, identificând oferta cea mai avantajoasă cu preţul optim de 3,6 Euro/buclet şi cu un mecanism mult mai flexibil de comandă şi achitare a carnetelor respective. De menţionat că şi în tenderul trecut şi în cel actual nu a fost o condiţie de livrare a carnetelor bazată pe un termen anumit, ci doar pentru livrarea cantităţii de 1 500 000 de carnete.

19.04.2017 - 17:42
Printer Friendly and PDF
19.08.11

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.599 din 10.08.2011 şi ordinului Directorului general al Întreprinderii de Stat „CRIS” Registru” zilele de 27, 28, 29, 30 şi 31 august 2011 se consideră zile d...

10.07.17

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” aduce la cunoştinţa populaţiei că în legătură cu sărbătorirea în ziua de 12 iulie 2017 a Hramului oraşului Căușeni şi în...

23.06.17

Astăzi a fost lansat concursul pentru ocuparea funcției de Director al “Agenției Servicii Publice”.  Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la sediul Cancelariei de Stat până în data de 12 iu...