• Română
  • English
  • Русский

Activitatea ÎS „CRIS „Registru”, apreciată pozitiv de către auditorii internaționali

În perioada 7-8 iunie curent la Întreprinderea de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru" a fost efectuat al doilea audit de supraveghere privind funcţionarea sistemului de management al calităţii şi securităţii informaţiei în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale ISO 9001:2008; şi ISO/CEI 27001:2014.

Auditorii străini au apreciat pozitiv nivelul de prestare al serviciilor de eliberare a actelor de identitate și a altor documente de înregistrare de importanță statală. Experții au constatat că procesul tehnologic este optimizat, iar cetățenii își pot perfecta documentele în termini restrânși. De asemenea, a fost apreciat și serviciul pentru eliberarea certificatelor chielor publice pentru semnăturile electronice .

Experții internaționali au remarcat o îmbunătățire a măsurilor de securitate, nivelul înalt de pregătire profesională al personalului, dinamica pozitivă de dezvoltare a întreprinderii și au recomandat validarea certificatelor ISO, eliberate Centrului Resurselor Informaționale de stat ”Registru”, pentru încă un an.

14.06.2017 - 10:23
Printer Friendly and PDF
14.11.12

Dezbaterea subiectelor de interes comun privind drepturile omului, aferente activităţii ECRI a avut loc în cadrul Întreprinderii de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” cu scopul de a pregăti al patru...

10.07.17

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” aduce la cunoştinţa populaţiei că în legătură cu sărbătorirea în ziua de 12 iulie 2017 a Hramului oraşului Căușeni şi în...

23.06.17

Astăzi a fost lansat concursul pentru ocuparea funcției de Director al “Agenției Servicii Publice”.  Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la sediul Cancelariei de Stat până în data de 12 iu...