• Română
  • English
  • Русский

Activitatea ÎS „CRIS „Registru”, apreciată pozitiv de către auditorii internaționali

În perioada 7-8 iunie curent la Întreprinderea de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru" a fost efectuat al doilea audit de supraveghere privind funcţionarea sistemului de management al calităţii şi securităţii informaţiei în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale ISO 9001:2008; şi ISO/CEI 27001:2014.

Auditorii străini au apreciat pozitiv nivelul de prestare al serviciilor de eliberare a actelor de identitate și a altor documente de înregistrare de importanță statală. Experții au constatat că procesul tehnologic este optimizat, iar cetățenii își pot perfecta documentele în termini restrânși. De asemenea, a fost apreciat și serviciul pentru eliberarea certificatelor chielor publice pentru semnăturile electronice .

Experții internaționali au remarcat o îmbunătățire a măsurilor de securitate, nivelul înalt de pregătire profesională al personalului, dinamica pozitivă de dezvoltare a întreprinderii și au recomandat validarea certificatelor ISO, eliberate Centrului Resurselor Informaționale de stat ”Registru”, pentru încă un an.

14.06.2017 - 10:23
Printer Friendly and PDF
02.08.11

Întreprinderea de Stat “Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” aduce la cunoştinţă cetăţenilor că în scopul optimizării politicii tarifare în domeniul documentării populaţiei au fost introduse modificări în l...

10.07.17

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” aduce la cunoştinţa populaţiei că în legătură cu sărbătorirea în ziua de 12 iulie 2017 a Hramului oraşului Căușeni şi în...

23.06.17

Astăzi a fost lansat concursul pentru ocuparea funcției de Director al “Agenției Servicii Publice”.  Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la sediul Cancelariei de Stat până în data de 12 iu...