• Română
  • English
  • Русский

Expedierea pachetelor de valoare, corespondențe secrete și speciale

Recepţionarea, transportarea şi distribuirea corespondenţei speciale pe teritoriul Republicii Moldova (centre raionale)

Distribuirea pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează zilnic cu excepţia zilelor de duminică şi luni. În raza mun.Chişinău se efectuează zilnic cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Înmânarea trimiterilor speciale destinatarului pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în decurs de 24 ore din momentul recepţionării.

Serviciile se prestează numai persoanelor juridice (agenţilor economici) în baza contractului.

Termenii de prestare a serviciilor şi tarifele de prestare, subdiviziunile teritoriale unde pot fi solicitate serviciile.

Informaţii generale Termen de tarife
Expedierea unui pachet cu greutatea până la 2 kg pe teritoriul Republicii Moldova
  а) pentru ministere, instituţii, întreprinderi şi organizaţii de stat; 24 ore 9,60
  b) pentru persoane juridice din domeniul dreptului privat 36,00
Expedierea unui colet pe teritoriul Republicii Moldova:
  а) pentru unitate 24 ore 15,60
  b) pentru fiecare kg de greutate (complet sau incomplet) 9,60

Întrebări adresate frecvent

Întrebare:
Cum pot comanda serviciu?

Răspuns:
Pentru a plasa comanda de livrare a corespondenţei puteţi apela la numere de telefon 50-43-84 sau (+373 22) 50-44-09.