• Română
 • English
 • Русский
Livrarea la adresa solicitată

Livrarea la adresa solicitată a documentelor confecționate de ÎS „CRIS „Registru”, pentru un set de documente comandate de către o persoană sau membrii unei familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresa:

Serviciul „Livrarea la adresa solicitată în sectoarele municipiului Chişinău, în municipiile Bălţi şi Comrat a documentelor confecționate” este implementat în scopul optimizării sistemului de prestare a serviciilor privind eliberarea actelor de identitate a cetăţenilor Republicii Moldova şi asigură transportarea operativă şi în condiţii de siguranţă a documentului confecționat sau a setului de documente la domiciliul/reşedinţa solicitantului în raza mun. Chişinău, municipiile Bălţi şi Comrat.

Lista documentelor care vor fi livrate la adresa indicată în mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat:

 1. Acte de identitate și adeverințe:
  • buletinul de identitate al cetăţeanului RM;
  • paşaportul cetăţeanului RM;
  • adeverinţe privind informaţia conţinută în Registrul de stat al populaţiei (pe blanchetă cu protecţie specială seria AD).
 2. Documente privind înmatricularea transportului şi calificarea conducătorilor auto:
  • permis de conducere;
  • adeverinţa privind posesia mijlocului de transport (pe blanchetă cu protecţie specială);
  • adeverinţa privind posesia permisului de conducere cu categoriile respective indicate (pe blanchetă cu protecţie specială);
  • rezultatele verificărilor (în formă de scrisoare pe blanchetă fără protecţie specială) referitor la posibilitatea înmatriculării mijloacelor de transport şi a documentării conducătorilor auto, în caz de pierdere sau deteriorare a documentelor originale de înmatriculare sau care stabilesc drepturi, sau în baza copiilor xerox ale acestora.