• Română
  • English
  • Русский

Misiune

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (ÎS „CRIS „Registru”) este una din întreprinderile subordonate ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, menită să realizeze proiecte de integrare şi formare a resurselor informaţionale de stat. Mai mult decît atît,  ÎS „CRIS „Registru” este printre principalii furnizor de produse şi servicii informaţionale pe piaţa tehnologiilor informaţionale din Republica Moldova, dat fiind faptul că deţine drepturi exclusive în ceea ce priveşte acordarea unor anumite servicii informaţionale şi elaborarea produselor, inclusiv de importanţă statală.

Activitatea

Activitatea de bază a întreprinderii este orientată spre atingerea scopului de importanţă statală al secolului XXI – informatizarea Republicii Moldova şi edificarea societăţii informaţionale.

Gradul înalt de înzestrare tehnică şi tehnologică, potenţialul ştiinţific şi intelectual, precum şi producerea diverselor servicii informaţionale oferă ÎS „CRIS „Registru” posibilitatea de a pleda în calitate de contractor general privind crearea Sistemului informaţional naţional şi subsistemelor de bază ale acestuia, precum şi de a participa activ la formarea sistemului naţional de prestare a serviciilor informaţionale.

Registrele de stat

Sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat al Sistemului informaţional naţional este una din condiţiile de bază pentru consolidarea unei societăţi informaţionale. Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” este deţinătorul principalelor resurse informaţionale de stat.
Resursele informaţionale de stat se divizează în cele de bază şi cele departamentale.

În categoria celor de bază intra:

La cele departamentale se refera:

Promovarea societății informaționale

  • Crearea si promovarea industriei informaționale în Republica Moldova
  • Instruirea funcționarilor publici și a societății în întregime pentru asigurarea activității vitale în condițiile societății informaționale
  • Integrarea Republicii Moldova în spațiul informațional european și mondial