• Română
  • English
  • Русский

Documente necesare și informații generale

Activitatea de identificare a vehiculului constă în verificarea corespunderii:

  • tipului, mărcii şi modelului declarate;
  • construcţiei şi utilajului acestuia cerinţelor stabilite (după caz) a schemelor cromografice, inscripţiilor distinctive, şi (sau) echiparea lui cu semnale luminoase și sonore;
  • plăcilor de înmatriculare standardului in vigoare;
  • anului de fabricaţie, numerelor de identificare ale agregatelor acestuia cu cele înscrise în documentele de însoţire.

În anumite cazuri identificarea vehiculului include şi un şir de cercetări tehnico-ştiinţifice cum ar fi cercetarea (inclusiv prealabilă) a actelor de însoţire, a numerelor de marcaj şi/sau a unităţii de transport. În acelaşi context, la solicitare se realizează marcarea convenţională a vehiculelor depersonalizate şi a agregatelor, precum şi marcarea suplimentară antifurt.