• Română
 • English
 • Русский
Identificarea vehiculului după reparaţia capitală cu schimbarea agregatelor şi perfectarea actului corespunzător

Date generale:

Identificarea unităţii de transport constă în controlul vizual al acesteia, a numerelor de identificare a agregatelor, examinarea modificărilor făcute şi contrapunerea acestora cu datele iniţiale, expunerea concluziei referitor la tipul, marca, modelul şi alţi parametri ai modificărilor.

Categorii de solicitanţi:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

NOTĂ: În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sînt persoane ce nu au atins vîrsta de 15 ani, operaţiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinţi, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sînt persoane cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, operaţiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanţilor lor legitimi (părinţi, înfietori sau tutori).

Documente necesare:

 • cererea - tip de model stabilit;
 • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
 • certificatul de înmatriculare;
 • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra agregatelor instalate;
 • actele ce confirmă îndeplinirea lucrărilor de modificare;
 • raportul testării tehnice;
 • dovada achitării taxei pentru folosirea drumurilor sau a supunerii controlului tehnic periodic de stat;
 • dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă;
 • bonul de plată.