• Română
 • English
 • Русский

Funcții vacante

Funcția: Auditor în Direcţia generală economico-financiară

Cerinţe:

 • studii superioare economice, cu calificare corespunzătoare (cunoaşterea principiilor contabile, cunoaşterea principiilor de bază în economie şi în domeniul juridic, cunoştinţe generale cu privire la exercitarea auditului auditului intern în instituţiile publice şi/sau domeniul privat, noţiuni suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate şi elementele constitutive ale infracţiunii)
 • cunoaşterea limbilor de stat şi rusă
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel; PowerPoint, Internet
 • vechimea de muncă în domeniu nu mai puţin de 2 ani
 • aptitudini/comportamente de imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârşită, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Oferim

 • pachet social benefic

Relaţii: CV-ul, portofoliu şi întrebări suplimentare pot fi adresate la e-mail-lul radu.cherdivara@registru.md

 

Funcția: Contabil în Direcţia generală economico-financiară

Cerinţe:

 • studii superioare de specialitate
 • experienţă de activitate practică în domeniu de nu mai puţin de 5 ani
 • cunoaşterea limbilor de stat şi rusă
 • abilităţi de utilizare a computatorului la nivel de utilizator avansat
 • abilităţi avansate de lucru cu softul de contabilitate

Oferim

 • pachet social benefic

Relaţii: CV-ul, portofoliu şi întrebări suplimentare pot fi adresate la e-mail-lul radu.cherdivara@registru.md

 

Funcția: Inginer în Secția sisteme de cabluri structurate

Regim de lucru: Luni-vineri, 8.00-17.00

Obligațiuni:

 • Administrarea sistemelor de cablare structurată (SCS)
 • Proiectarea și mentenanța SCS
 • Montarea SCS

Cerinţe:

 • Cunoşterea temeinică a standardelor SCS
 • Cunoşterea componentelor SCS
 • Deprinderi de lucru cu programele AutoCAD, MS Visio
 • Lucru în echipă
 • Studii superioare în domeniul IT
 • Studii superioare în domeniul dat

Oferim

 • Proiecte interesante;
 • Activitate într-o echipă creativă;
 • Pachet social.

Relaţii: CV-ul, portofoliu şi întrebări suplimentare pot fi adresate la data@registru.md

DOAR  PERSOANELE   SELECTATE   VOR   FI    INVITATE  LA   INTERVIU

 

Post: Administrator de sistem

Studii: Superioare în domeniul TI
Orar: Luni-vineri, 8.00-17.00

Responsabilităţi:

 • administrarea sistemelor de operare;
 • monitorizarea şi optimizarea funcţionării sistemelor de operare.

Cerinţe:

 • Cunoştinţe în administrarea sistemelor de operare Windows Server 2003, 2008, 2012;
 • Cunoştinţe în administrarea Active Directory;
 • Cunoştinţe în administrarea sistemelor de operare Linux;
 • Cunoştinţe în administrarea VMware (constituie un avantaj);
 • Cunoştinţe în administrare de Storage HP, NetApp, Fujitsu (constituie un avantaj);
 • Posedarea limbii engleze (constituie un avantaj);
 • Responsabilitate, iniţiativă;
 • Abilitatea de a activa în echipă.

Beneficii:

 • Proiecte avansate;
 • Lucru intr-o echipa creativă;
 • Pachet social benefic.

Relaţii: CV-ul, portofoliu şi întrebări suplimentare pot fi adresate la data@registru.md

DOAR  PERSOANELE   SELECTATE   VOR   FI    INVITATE  LA   INTERVIU

 

Post: Inginer

Studii: Superioare în domeniul TI
Orar: Luni-vineri, 8.00-17.00

Cerinţe:

 • Studii superioare domeniul IT;
 •  Administrarea de sisteme de operare (Windows / Unix);
 • Cunoașterea limbii engleze la un nivel de bază sau de la un nivel suficient pentru citirea textelor tehnice;
 • Cunoașterea fundamentelor de securitate a informațiilor;
 • Configurare aptitudini și sprijin software anti-virus;
 • Experiența în domeniul IT, în funcții tehnice (administrator de sistem, inginer).
 • Responsabilitate, iniţiativă;
 • Abilitatea de a activa în echipă.

Responsabilităţi:

 • monitorizarea şi optimizarea funcţionării sistemelor de operare;

Beneficii:

 • Proiecte avansate;
 • Lucru intr-o echipa creativă;
 • Pachet social benefic.

Relaţii: CV-ul, portofoliu şi întrebări suplimentare pot fi adresate la cv@registru.md

DOAR  PERSOANELE   SELECTATE   VOR   FI    INVITATE  LA   INTERVIU

 

Post: Inginer în domeniul administrării a bazelor de date

Studii:Superioare în domeniul TI
Orar:Luni-vineri, 8.00-17.00
Responsabilități:

 • Administrarea bazelor de date;
 • Optimizarea bazelor de date;
 • Elaborarea mecanismelor de administrare a bazelor de date;

Cerinte:

 • Cunoştinţe în proiectarea bazelor de date relaţionale;
 • Cunoştinţe în administrarea serverelor de baze de date;
 • Responsabilitate, iniţiativă;
 • Dorinţă de a învăţa lucruri noi;
 • Abilitatea de a lucra în echipă;
 • Cunoaşterea Oracle, Informix, MySQL, PostgreSQL constituie un avantaj;
 • Posedarea limbii engleze constituie un avantaj;

Beneficii:

 • Salariu atractiv
 • Proiecte interesante
 • Lucru intr-o echipa creativă
 • Pachet social

Relații: CV-ul, și întrebări suplimentare pot fi adresate la data@registru.md.
DOAR PERSOANELE SELECTATE VOR FI INVITATE LA INTERVIU

Post: Administrator de sistem

Studii: Superioare în domeniul TI
Orar: Luni-vineri, 8.00-17.00
Responsabilități:

 • administrarea sistemelor de operare;
 • monitorizarea şi optimizarea funcţionării sistemelor de operare

Cerinte:

 • Cunoştinţe în administrarea sistemelor de operare Windows Server 2003, 2008;
 • Cunoştinţe în administrarea Active Directory;
 • Cunoştinţe în administrarea sistemelor de operare Linux;
 • Cunoştinţe în administrarea VMware (constituie un avantaj);
 • Posedarea limbii engleze (constituie un avantaj);
 • Responsabilitate, iniţiativă;
 • Abilitatea de a activa în echipă.

Beneficii:

 • Proiecte avansate;
 • Lucru intr-o echipa creativă;
 • Pachet social benefic.

Relații: CV-ul, și întrebări suplimentare pot fi adresate la data@registru.md.
DOAR PERSOANELE SELECTATE VOR FI INVITATE LA INTERVIU

Post: Inginer programator

Studii: Superioare
Orar: Luni-vineri, 8.00-17.00
Responsabilități:

 • Elaborare si dezvoltare software
 • Mentinerea software existente

Cerinte:

 • Cunoasterea C# .NET,OOP, design patterns
 • Elaborarea web serviciilor, desktop sau web UI
 • Capacitatea de a se clarifica in cod strain
 • Responsabilitate, initiațiva
 • Dorinta de a invața lucruri noi
 • Abilitatea de a lucra in echipa

Beneficii:

 • Proiecte interesante
 • Salariu atractiv
 • Lucru intr-o echipa tinara
 • Pachet social

Relații: CV-ul, portofoliu și întrebări suplimentare pot fi adresate la drsi@registru.md.