• Română
  • English
  • Русский
Programarea la servicii

Serviciul de programare la serviciile prestate de toate subdiviziunile teritoriale. Serviciul va permite planificarea prealabilă a vizitării oficiului teritorial al Întreprinderii şi reducerea timpului de aşteptare, va spori calitatea şi va asigura transparenţa serviciilor oferite în cadrul subdiviziunilor teritoriale (cu excepția programării la probele teoretice și practice ale examenului de obținerea a permisului de conducere).

Notă:

Achitarea se va efectua la momentul vizitării oficiului la data programării.

Termenul pentru programare este de minim una zi lucrătoare şi maxim de 30 de zile calendaristice din data solicitării acesteia.

Recepţionarea apelurilor telefonice se efectuează de către subdiviziunile teritoriale conform programului acestora, iar apelurilor telefonice la numărul 14909 - de luni pînă vineri, între orele 8.00 şi la 17.00.