• Română
  • English
  • Русский

Proba teoretică

Proba teoretică se desfăşoară în baza unui sistem informaţional automatizat, prin excepţie având opţiunea de a fi efectuată şi manual, cu ajutorul chestionarelor specializate.

Examinarea persoanelor la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere se face după cum urmează:

  • pentru categoriile A, B, B+E, H, F, I și subcategoriile A1, B1 se acordă un singur chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor și de conduită preventivă, precum și a elementelor de mecanică auto;
  • pentru categoriile C, C+E și subcategoriile C1, C1+E se acordă un chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C;
  • pentru categoriile D, D+E și subcategoriile D1, D1+E se acordă un chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventiva și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.

În funcție de categoria ori de subcategoria pentru care se solicită examinarea, chestionarele conțin câte 20 întrebări din regulile de circulație, noțiunile de prim ajutor, conduită preventivă și elementele de mecanică și respectiv câte 6 întrebări cu reguli specifice pentru categoria C și/sau D, respectiv C1 și/sau D1.

Candidații semnează răspunsurile la întrebări în anexa la chestionar sau eventual, prin intermediul sistemului informațional automatizat.

În cazul în care candidatul solicită examinarea concomitentă pentru obținerea permisului de conducere din mai multe categorii/subcategorii, acesta va susține un singur examen teoretic cu acordarea unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, conduitei preventive și a elementelor de mecanică și câte un chestionar cu regulile specifice pentru categoriile C și/sau D, respectiv C1 și/sau D1, în cazul solicitării acestor categorii/subcategorii.

Timpul rezervat soluționarii unui chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație pentru obținerea categoriilor A, B, B+E, H, F, I și subcategoriile A1, B1 este de 30 de minute, respectiv de 10 minute pentru un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C (C+E) sau D (D+E) și/sau subcategoriile pe care acestea le includ.

Examinarea persoanelor cu referire la cunoașterea regulilor de circulaţie se desfăşoară în săli adecvate acestei activităţi a secţiilor cu competenţe la examinarea conducătorilor auto stabilite prin dispoziţia Directorului general ÎS “CRIS ”Registru”, cu utilizarea subsistemului informational-automatizat de examinare - “Clasa de examinare”.

În anexa la chestionar persoana examinată va completa la compartimentul unu (1) toate rubricile existente și va semna. Persoana examinată înscrie citeț mențiunea referitoare la perioada și la școala auto absolvită, dupa care semnează.

Rezultatele examenului la proba teoretică sunt apreciate automatizat de subsistemul informational-automatizat de examinare - “Clasa de examinare”.

Pentru a fi declarate admise la proba teoretică, persoanele examinate trebuie să raspundă corect la cel puțin 17 întrebări din 20 a chestionarului de cunoaștere a regulilor de circulație si, dupa caz, la cel puțin 5 întrebări din 6 a chestionarului pentru reguli specifice.