• Română
 • English
 • Русский

Înlesniri

Categorii de solicitanți:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Documente necesare:

 • cererea - tip de model stabilit;
 • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
 • certificatul de înmatriculare (după caz);
 • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului (după caz);
 • decizia Casei Naționale de Asigurări Sociale la distribuirea vehiculului (dupa caz);
 • dovada achitarii taxei pentru folosirea drumurilor sau a supunerii controlului tehnic periodic de stat;
 • dovada asigurarii obligatorii de răspundere civilă;
 • procura (dupa caz).
   
Denumirea serviciului Termenul de prestare Prețul (lei)

Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP, VPP):

 1. participanților celui de-al Doilea Razboi Mondial, o singură dată;
 2. invalizilor care se deplasează cu mijloace de transport speciale;
 3. persoanelor ce au primit gratuit mijloace de transport pe linia asigurărilor sociale

1 lună (VP);
(VPP) la momentul adresării

gratuit

NOTĂ: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane ce nu au atins vârsta de 15 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane de la 15 la 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi – părinților, înfietorilor sau tutorilor.