• Română
 • English
 • Русский

Documente necesare și informații generale

Documente necesare

 • cererea – tip de model stabilit;
 • dovada achitării taxei pentru folosirea drumurilor sau a supunerii controlului tehnic periodic de stat;
 • dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă;
 • bonul de plată pentru serviciul respectiv;
 • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite (după caz);
 • certificatul de înmatriculare precedent;
 • titlul de proprietate;
 • raportul testării tehnice;
 • procura (după caz);
 • pentru persoana juridica la înmatricularea primului mijloc de transport:certificatul de înregistrare a întreprinderii, extrasul de la Camera Înregistrării de Stat și certificatul codurilor de la Biroul Național de Statistică

Informații generele

Categorii de solicitanți:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

NOTĂ: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane ce nu au atins vârsta de 15 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vîrsta cuprinsă între 15 și 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

certificatului de inmatriculare

Certificatul de înmatriculare este documentul care confirmă înregistrarea vehiculului și permite titularului exploatarea acestuia, inclusiv în traficul internațional. Din decembrie 2012 Moldova a început sa elibereze certificate de înmatriculare pentru vehicul de tip nou. Acesta constituie o cartelă din plastic, de formatul ID-1. Certificatul provizoriu este un document oficial de stat care confirmă înmatricularea vehiculului și permite titularului acestuia exploatarea vehiculului pe teritoriul Republicii Moldova. Certificatul provizoriu se eliberează pe perioada perfectării certificatului de înmatriculare (de formatul ID1), precum și în calitate de document de bază pentru vehiculele ce aparțin persoanelor fizice care din considerente religioase s-au refuzat de numărul de identificare de stat. Pentru vehicule ce vor fi exportate din Republica Moldova se eliberează certificate de înmatriculare provizorii, precum și numere de înmatriculare tranzit.

Certificat de inmatriculare de formatul ID 2

 

Modele:

Certificatul de înmatriculare:

certificatului de inmatriculare certificatului de inmatriculare