• Română
  • English
  • Русский

Documente necesare și informații generale

Prevederile punctului 35 din Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007, prevăd eliberarea titularilor permiselor de conducere la solicitarea acestora și a fișei deținătorului permisului de conducere de modelul stabilit în anexa nr. 5 la Hotărârea de Guvern nominalizată.

La moment în cadrul Direcției înregistrare a transportului și calificarea conducătorilor auto, reieșind din multiplele solicitări din partea populației, inclusiv și din partea cetățenilor aflați în afara țarii, în calitate de confirmare a permisului de conducere deținut, acestora reieșind Lista serviciilor cu plată prestate de Î.S. „C.R.I.S.”Registru”, li se eliberează adeverință privind posesia permisului de conducere cu categoriile de conducere prevăzute în ele.

Implementarea fișei deținătorului permisului de conducere și sistemului automatizat de perfectare a acestui document, va da posibilitatea de a oglindi tabelar și vast toată evoluția formării conducătorului de vehicul respectiv, de la simplu la compus (de la categoriile inferioare la cele superioare), vechimea în conducerea vehiculelor, data obținerii fiecărei categorii de conducere în parte, suspendarea dreptului de a conduce e.t.c.

Atăt fișa deținatorului permisului de conducere căt și adeverința privind posesia permisului de conducere vor putea fi eliberate în paralel.

Pentru eliberarea confirmării permisului de conducere și fișei deținătorului permisului de conducere solicitantul trebuie să prezinte :

  • cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul documentării);
  • actul de identitate și copia acestuia;
  • copia permisului de conducere;
  • procura persoanei împutenicite de solicitant (procura autentificată în ordinea stabilită);
  • chitanțele de plată a taxelor respective.

Eliberarea adeverinţei ce conţine date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule (seria TC):

  • privind confirmarea deţinerii dreptului de a conduce, categoriile permiselor de conducere, precum şi permisele de conducere eliberate
  • privind confirmarea valabilităţii şi autenticităţii permisului de conducere deţinut
  • privind confirmarea nedeţinerii dreptului de a conduce mijloacele de transport