• Română
  • English
  • Русский
Eliberarea permisului de conducere provizoriu (DLP)

Calificarea și documentarea conducătorilor auto

Denumirea serviciului Termenul de prestare Tarif (lei)
În calitate de document de bază (pentru persoana fizică care din considerente religioase s-a refuzat de numărul de identificare de stat IDNP) La momentul adresării

130 lei

Pe perioada confecţionării permisului de conducere (DL)

La momentul adresării

80 lei