• Română
  • English
  • Русский

Administrarea resurselor informaţionale

Î.S. „CRIS „Registru” este deţinătorul resurselor informaţionale de stat de bază, Registrului de stat al transportului şi Registrului de stat al conducătorilor auto, precum şi Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat.

Este elaboratorul sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală.