• Română
  • English
  • Русский

Documente necesare și informații generale

Date generale

În baza cererii solicitantului, Întreprinderea eliberează un document de formă stabilită, ce confirmă dreptul de proprietate asupra agregatului transportului anterior rebutat

Categorii de solicitanţi:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Documente necesare:

  • Cererea;
  • buletinul de identitate al solicitantului;
  • procura (după caz);
  • bonul de plată.