• Română
  • English
  • Русский

Documente necesare și informații generale

Date generale

În baza cererii solicitantului, Întreprinderea eliberează un document de formă stabilită, ce confirmă dreptul de proprietate asupra agregatului importat cu număr de identificare

Categorii de solicitanţi:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Documente necesare:

  • cerere;
  • buletinul de identitate al solicitantului;
  • actele de provenienţă, precum şi documentele vamale;
  • rezultatele expertizelor efectuate;
  • procura (după caz);
  • bonul de plată.