• Română
 • English
 • Русский

Documente necesare și informații generale

Plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă:

 1. Sunt eliberate agenţilor transportatori care deţin licenţă pentru genul de activitate „Transport auto de călători în folos public”;
 2. Sunt eliberate pentru vehiculele destinate transportului public regulat de călători la prezentarea adiţională a permisului de activitate pe rută şi a scrisorii de confirmare privind antrenarea vehiculului în deservirea rutei regulate, eliberate agentului transportator de către Instituţia publică „Agenţia Naţională Transport Auto”;
 3. Pot fi utilizate doar cu condiţia deţinerii licenţei valabile pentru genul de activitate în domeniu şi a permisului de activitate pe rută valabil, în cazul transportului public regulat de călători;
 4. Vor fi predate în mod obligatoriu Î.S. „CRIS „Registru” de către agenţii transportatori în termen de 10 zile de la retragerea licenţei pentru genul de activitate „Transport auto de călători în folos public”. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor:
  • va asigura, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, confecţionarea şi eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă pentru vehiculele destinate transportului public de călători;
  • va asigura depozitarea gratuită la Î.S. „CRIS „Registru” a plăcilor cu număr de înmatriculare cu fond de culoare albă, predate de către posesorii unităţilor de transport, în baza actului de predare-primire. 

  Agenţii transportatori care deţin licenţă pentru genul de activitate „Transport auto de călători în folos public”, în termen de 6 luni de la data punerii în aplicare a prezentei hotărâri, sunt obligaţi să solicite eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă, care va fi efectuată contra plată, conform tarifului stabilit, cu predarea obligatorie a plăcilor de înmatriculare cu fond de culoare albă spre depozitare către Î.S. „CRIS „Registru”.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.88 din 06.02.2014 începând cu 1 martie 2014 se pun în aplicare plăcile cu număr de înmatriculare cu fond de culoare galbenă pentru vehiculele destinate transportului public de călători.