• Română
  • English
  • Русский

Întrebări frecvente

Întrebare: Cum poate dobândi cetăţenia Republicii Moldova un cetațean străin?

Răspuns: În conformitate cu art.17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000, cetațeanul străin poate dobândi cetăţenia Republicii Moldova la întrunirea condițiilor naturalizării:

  • să domicilieze legal și obișnuit cel puțin în ultimii 10 ani pe teritoriul Republicii Moldova;
  • sau să fie casatorit cu un cetațean(a) al Republicii Moldova de cel puțin 3 ani și să domicilieze legal și obișnuit aici în ultimii 3 ani;
  • sau să domicilieze legal și obișnuit nu mai puțin de 3 ani la parinți sau copii (inclusiv înfietori și înfiați) cetăţeni ai Republicii Moldova;
  • sau domiciliază legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani, înaintea împlinirii vârstei de 18 ani;
  • sau este apatrid sau recunoscut ca fiind refugiat, conform prevederilor legii naționale, și domiciliază legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puțin de 8 ani;
  • să cunoască și să respecte prevederile Constituției Republicii Moldova și să cunoască limba de stat în masura suficientă pentru a se integra în viața socială;
  • să aibă surse legale de existență.

Întrebare: Care este termenul de examinare a cererii pentru dobândire-a cetăţeniei prin recunoaştere?

Răspuns: Termenul de examinare a cererii pentru dobândire-a cetăţeniei prin recunoaştere de către persoanele domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova nu poate depăşi o luna. Termenul de examinare a cererii pentru dobândire-a cetăţeniei prin recunoaştere depuse de către persoanele domiciliate în străinătate – 3 luni.

În cazul cînd examinarea demerselor necisită o perioadă mai indelungată termenele pot fi prelunjite, dar nu va depăși 6 luni din dată depunerii cererei.


Întrebare: Care este procedura de redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova?

Răspuns: În conformitate cu art.16 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000, persoana care a deținut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobândi la cerere, pastrându-și, la dorința, cetăţenia străină.


Întrebare:Cine poate dobândi cetăţenia Republicii Moldova, pastrând ăi cetăţenia străină?

Răspuns: Orice cetăţean străin are posibilitatea să dobândească cetăţenia Republicii Moldova în condiţiile Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000, pastrîndu-şi cetăţenia străină

 

Întrebare: Unde poate fi primită adeverința privind neapartenența la cetăţenia Republicii Moldova?

Răspuns: Adeverința privind apartenența /neapartenența la cetăţenia Republicii Moldova poate fi primită la Secția cetăţenie și evidenta a străinilor ( str. Pușkin, 42) sau la oficiile teritoriale


Daca nu ați gasit răspuns la întrebarea care Va interesează sau doriti să primiți informații suplimentare, puteți să scrieți în compartimentul consultății sau să contactați serviciu informativ-consultativ la tel.: (+373 22):

14909 sau (+373 22) 25-70-70