• Română
 • English
 • Русский

Certificate

Certificarea sistemelor de management al calităţii şi securităţii informaţiei

2008    Certificarea internaţională a SMSI, conform ISO/IEC 27001:2005
 

 

 

 

 

 

 

Întreprinderea de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru" (ÎS "CRIS "Registru"), în august 2012, pentru prima dată a obţinut două certificate de conformitate a sistemului de management al calităţii (SMC), în conformitate cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2008 "Sisteme de management al calităţii. Cerinţe" şi a sistemului de management al securităţii informaţiei (SMSI), în conformitate cu cerinţele standardului internaţional ISO/IEC 27001:2005 "Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe". Pentru gestionarea organizaţiilor moderne, în condiţiile de criză economică internaţională, este necesar implementarea cerinţelor standardelor internaţionale ISO 9001:2008 şi ISO/IEC 27001:2005, care permit întreprinderii să îmbunătăţească sistemul de management al întreprinderii, calitatea produselor, siguranţa proceselor de producere, să îmbunătăţească indicatorii economici ale activităţii întreprinderii prin reducerea cheltuielilor neproductive, să majoreze responsabilitatea şi disciplina personalului, să obţină un avantaj faţă de concurenţi la tendere şi concursuri, să sistematizeze procesele de asigurare a securităţii informaţiei, să reducă riscurile de la ameninţările externe şi interne, să optimizeze procesele de management, să îmbunătăţească eficienţa şi securitatea sistemelor informaţionale. Va spori prestigiul întreprinderii noastre în faţa partenerilor din Moldova şi străini, investitorilor, şi, evident, este imaginea conducătorului.

Beneficiile certificării SMC conform ISO 9001:2008:

 • creşterea credibilităţii şi a încrederii partenerilor de afaceri în serviciile şi produsele oferite;
 • îmbunătăţirea imaginii întreprinderii şi facilitarea accesului pe piaţa concurenţială printr-o poziţionare avantajoasă;
 • atragerea investiţiilor;
 • conducerea activităţii întregii întreprinderi într-un mod planificat şi sistematic, conform principiilor managementului calităţii;
 • crearea cadrului pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor interne;
 • îmbunătăţirea performanţei produselor şi serviciilor livrate clienţilor;
 • creşterea satisfacţiei clienţilor prin îndeplinirea cerinţelor acestora;
 • transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale întreprinderii.

Certificarea internaţională a SMSI, conform ISO/IEC 27001:2005, oferă încredere şi asigură încrederea clienţilor şi partenerilor întreprinderii, precum:

 • demonstrează că întreprinderea funcţionează în deplină conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
 • este o dovadă a faptului că toţi angajaţii sunt conştienţi şi respectă dispoziţiile politicii întreprinderii privind securitatea informaţiei;
 • politica şi procedurile privind securitatea, care se referă la utilizarea datelor cu caracter personal sunt revizuite şi actualizate cu regularitate;
 • asigură respectarea cu stricteţe a cerinţelor de protecţie a datelor cu caracter personal nu numai în cadrul întreprinderii, dar şi în interacţiunea cu terţe părţi;
 • asigură confidenţialitatea, disponibilitatea şi integritatea resurselor informaţionale ale întreprinderii;
 • oferă protecţia informaţiei împotriva accesului neautorizat.