• Română
  • English
  • Русский
Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (RA de generația I sau II) în locul celei pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului, pentru cetățeanul RM aflăt provizoriu în străinătate

Buletinul de identitate al cetateanului RM