• Română
  • English
  • Русский

Înlesniri

Categoriile de cetățeni care beneficiază de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate (CA) și a buletinului de identitate provizoriu(documentele se eliberează gratuit):

Denumirea serviciului Termenul de prestare tărif (lei)

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA):

   
a) la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)

30 zile calendaristice

gratuit

a1) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova domiciliat în localitate din stînga Nistrului și în municipiul Bender;

a2) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);

a3) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor menţionate la lit. a1) şi lit. a2)

b) persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III), la schimbarea1 buletinului de identitate
c) persoanei care conform cadrului legal al Republicii Moldova are statut de veteran de război, la schimbarea1 buletinului de identitate o singură dată
d) participantului la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, la schimbarea1 buletinului de identitate o singură dată
e) victimei traficului de ființe umane, care nu deține buletin de identitate
f) persoanei care se află la întreținerea statului într-o instituție socială rezidențiala, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv acelui provizoriu, în cazul deteriorării, precum și la declararea pierderii sau furtului acestuia
g) donatorului voluntar-permanent de sânge și/sau componente sanguine, o singură dată
h) cetățeanului Republicii Moldova care a suferit de pe urma inundațiilor din vara anului 2010, o singură dată
i) în cazul inregistrării la domiciliu pe altă adresă a titularului acului de identitate de generațiia II

24 ore

130

j) în cazul modificării/completării/rectificării adresei de domiciliu a titularului actului de identitate de generația II:

24 ore

 

j1)  în cazul schimbării, în condițiile legii, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondarii acestora, al înființării localităților sau străzilor, în bază scrisorii de garanție eliberate de autoritatea publică locălă respectiva

 

gratuit

j2) în alte cazuri

 

130

1În condițiile prevederilor HG nr.210 din 24.03.2014, noțiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.