• Română
 • English
 • Русский

Documente necesare și informații generale

 Documente necesare:

 1. actul de identitate de uz intern aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 2. certificatele de stare civilă, după caz:
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorţ;
  • certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui;
  • certificatele de naştere ale minorilor;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei;
 3. extrasul de pe actul de căsătorie în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatelor de divorţ;
 4. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 5. avizul de stabilire a identităţii, eliberat de instanţa de judecată sau în cazul (persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute) eliberate de instanţele respective;
 6. declaraţia de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
 7. documentul ce atestă grupa sangvină (dacă solicitantul nu au deţinut acte de identitate mecanolizibile);
 8. documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea  adresei de domiciliu;
 9. dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate.
 10. pentru eliberarea sau actualizarea certificatelor cheilor publice, suplimentar se depun cererile de modelul stabilit.

Prezentarea documentelor de stare civilă şi a celui ce atestă grupa sangvină nu este obligatorie pentru cazurile prevăzute la punctele 5.–8. şi 11.), dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate. În situaţiile respective, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

Informații generale

Buletinul de identitate electronic este actul de identitate de uz intern, o versiune nouă a buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova care conţine un cip electronic şi se eliberează opţional, la solicitarea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în ţară şi care au capacitatea deplină de exerciţiu.

Ghidul utilizatorului

Instrucţiunea de instalare a software-ului

Instrucţiunea de accesare a serviciilor electronice

Buletinul de identitate electronic conţine aceleaşi date ca şi buletinul de identitate tradiţional, inclusiv în format electronic şi certificatele cheilor publice:

 • Certificatul cheii publice pentru autentificare şi identificare
 • Certificatul cheii publice pentru semnătura avansată calificată.

Valabilitatea buletinului de identitate electronic şi a certificatelor cheilor publice

Buletinul de identitate electronic se eliberează pe termenele:

 • de la 16 pînă la 25 ani;
 • de la 25 pînă la 45 ani;
 • de la 45 de ani – pe viaţă.

Certificatele cheilor publice sunt valabile pe o perioadă de 12 luni, iar la expirarea acestui termen, la cererea solicitantului se eliberează certificate noi conform tarifului stabilit.

Expirarea termenului de valabilitate al certificatelor cheilor publice şi/sau defectarea cipului integrat nu conduce la pierderea valabilităţii buletinului de identitate electronic.

Actualmente sunt valabile următoarele modele de buletine de identitate electronice:

A treia generaţie format ID-1,
        

În circulaţie din mai 2014

A treia generaţie format ID-1, policarbonat

În circulaţie din septembrie 2015

 

 

 

 

 

 

 

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate electronic se depune personal, în scris, la serviciile eliberare a actelor de identitate din rază de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului. În cazul în care acesta anterior nu a deţinut buletin de identitate. În cazul în care persoana anterior a deţinut buletin de identitate se poate adresa pentru obţinerea buletinului de identitate electronic la orice serviciu eliberare a actelor de identitate.

Identificarea

Identificarea persoanelor care au atins vîrsta majoratului şi pînă la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei) sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III. În aceste cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, acest act este echivalent cu declaraţia soţului (soţiei) sau rudei de gradul I-III a solicitantului.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

Înmînarea

Buletinul de identitate electronic se înmânează, contra semnătură, personal titularului.

Parametrii tehnici

Smart Card Interface Support:
Contactless Smart Reader:

Supports ISO 14443 Part 4 Type A and B cards and MIFARE series Operating System Suport
Windows AIOSR 
LinuxR 
Mac OSR
Android 3.1 and above