• Română
  • English
  • Русский
Eliberarea la cererea solicitanţilor a xerocopiei documentului aflat la păstrare în arhivă