• Română
  • English
  • Русский

Înlesniri

Denumirea serviciului Termenul de prestare Preţul (lei)
Eliberarea adeverinţei ce atestă înregistrarea la domiciliu/reşedinţă sau radierea din evidenţă (seria ST):
  • persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III)
  • persoanei peste vîrsta de pensionare conform Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat
10 zile calendaristice reducere 50%
Eliberarea adeverinţei ce conţine date din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor (seria AE):
  • persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III)
  • persoanei peste vîrsta de pensionare conform Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat
10 zile calendaristice reducere 50%