• Română
  • English
  • Русский

Acte normative ale Guvernului

Titlul Nr. Data publicării Monitorul Oficial al RM Sursa
Hotărîre cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate 210 24.03.2014 nr.72-77/233 din 28.03.2014 Sursa
Hotărîre cu privire la punerea în aplicare a plăcilor cu număr de înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului public de călători 88 06.02.2014 nr.35-41/105 din 14.02.2014 Sursa
Hotărîre privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic 841 30.10.2013 nr.243-247/947 din 01.11.2013 Sursa
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova 125 18.02.2013 nr.36-40/171 din 22.02.2013 Sursa
Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou 53 17.01.2013 nr.18-21/93 din 25.01.2013 Sursa
Hotărîre cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule 770 15.10.2012 nr.216-220/832 din 19.10.2012 Sursa
Hotărîre privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal 1123 14.12.2010 nr.254-256/1282 din 24.12.2010 Sursa
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia 389 17.05.2010 nr.78-80/460 din 21.05.2010 Sursa
Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru asigurarea eliberării paşapoartelor biometrice 317 28.04.2010 nr.66-67/388 din 04.05.2010 Sursa
Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou 1127 07.10.2008 nr.183-185/1128 din 10.10.2008 Sursa
Hotărîre privind punerea în aplicare a paşapoartelor şi a altor documente de călătorie care conţin date biometrice suplimentare 125 08.02.2008 nr.34-36/198 din 19.02.2008 Sursa
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier 1452 24.12.2007 nr.8-10/42 din 15.01.2008 Sursa
Hotărîre privind aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat automatizat “Migraţie şi azil” 1401 13.12.2007 nr.203-206/1478 din 28.12.2007 Sursa
Hotărîre cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice 844 26.07.2007 nr.117-126/890 din 10.08.2007 Sursa
Hotărîre cu privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi 21 16.01.2003 nr.3-5/24 din 21.01.2003 Sursa
Hotărîre cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al conducătorilor de vehicule" 1058 06.08.2002 nr.117-119/1178 din 15.08.2002 Sursa
Hotărîre pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al populaţiei"şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei 333 18.03.2002 nr.43-45/409 din 28.03.2002 Sursa
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova 197 12.03.2001 nr.31-34/232 din 22.03.2001 Sursa
Hotărîre cu privire la actele de identitate ale beneficiarilor de protecţie umanitară 562 06.05.2008 nr.86-87/554 din 16.05.2008 Sursa
Hotărîre cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora 1047 08.11.1999 nr.126-127/1113 din 12.11.1999 Sursa
Hotărîre cu privire la actele de identitate ale refugiaţilor 626 28.06.2005 nr.95-97/715 din 15.07.2005 Sursa
Hotărîre cu privire la dezvoltarea Registrului de Stat al populaţiei 385 05.07.1996 nr.65-66/481 din 10.10.1996 Sursa