• Română
  • English
  • Русский

Acte departamentale

 

Titlul Nr. Data publicării Monitorul Oficial al RM DOC PDF
Regulament privind mecanismul de încasare a mijloacelor bănești pentru serviciile prestate de către ÎS ”CRIS ”Registru” și restituire a plaților beneficiarilor întreprinderii - 19.07.2017 - -
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea actelor de identitate şi autorizarea emigrării cetăţenilor RM prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM 50/571-b-79 03.06.2015 - -
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea pașaportului diplomatic și pașaportului de serviciu 572-b-80/51 03.06.2015 - -
Ordin cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către ÎS „CRIS „Registru” 163 12.05.2015 -
Lista combinațiilor de litere interzise pentru aplicarea acestora pe plăcile de înmatriculare ale vehiculelor - - - -
Regulament cu privire la preluarea/procesarea comenzilor electronice prin intermediul Call-centrului şi prestarea serviciilor informativ-consultative privind activitatea şi serviciile prestate de către ÎS „CRIS „Registru” 18 26.01.2015 - -
Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind procedura de examinare şi documentare cu permis de conducere 92 23.09.2013 -
Codul etic al angajaţilor ÎS „CRIS „Registru” responsabili de administrarea proceselor de documentare a populaţiei. 99 01.04.11 -
Instrucţiunea privind modul de examinare a cererilor cetăţenilor Republicii Moldova depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. - - -
Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier 69 06.08.08 -
Ordin al MDI şi MAI „Despre aprobarea instrucţiunilor cu privire la documentarea beneficiarilor de protecţie umanitară în Republica Moldova cu acte de identitate” 278/70 08.08.08 190-192/566 din 24.10.2008
Ordin cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Procesele ciclului de viaţă al software-ului” RT 38370656-002:2006 78 01.06.06 95-97/335 din 23.06.06
Ordin al MDI şi Biroului Naţional Migraţiune „Privind aprobarea instrucţiunii cu privire la documentarea refugiaţilor în Republica Moldova cu acte de identitate” 84-g/66 11.11.05 63-65/237 din 21.04.2006
Ordin cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Cartele de identificare” RT 38370656-001:2005 46 17.10.05 39-42/128 din 10.03.2006