• Română
  • English
  • Русский

Acte departamentale

 

Titlul Nr. Data publicării Monitorul Oficial al RM DOC PDF
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea actelor de identitate şi autorizarea emigrării cetăţenilor RM prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM 50/571-b-79 03.06.2015 - -
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea pașaportului diplomatic și pașaportului de serviciu 572-b-80/51 03.06.2015 - -
Ordin cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către ÎS „CRIS „Registru” Nomenclatorul serviciilor 163 12.05.2015 -
Lista combinațiilor de litere interzise pentru aplicarea acestora pe plăcile de înmatriculare ale vehiculelor - - - -
Regulament cu privire la preluarea/procesarea comenzilor electronice prin intermediul Call-centrului şi prestarea serviciilor informativ-consultative privind activitatea şi serviciile prestate de către ÎS „CRIS „Registru” 18 26.01.2015 - -
Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind procedura de examinare şi documentare cu permis de conducere 92 23.09.2013 -
Codul etic al angajaţilor ÎS „CRIS „Registru” responsabili de administrarea proceselor de documentare a populaţiei. 99 01.04.11 -
Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier 69 06.08.08 -
Ordin cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Procesele ciclului de viaţă al software-ului” RT 38370656-002:2006 78 01.06.06 95-97/335 din 23.06.06
Ordin cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Cartele de identificare” RT 38370656-001:2005 46 17.10.05 39-42/128 din 10.03.2006