• Română
  • English
  • Русский
Eliberarea adeverinţei ce conţine date din Registrul de stat al populaţiei (seria AE)

Denumirea serviciului

Termenul de prestare

Tarif, lei

Eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al populației sau din fișierul manual de evidență a persoanelor (seria AE) (cu o singură informație solicitată)

  • privind eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora;
  • privind apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova;
  • privind renunţarea sau retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţă sau lipsa acesteia;
  • privind autorizarea emigrării;
  • privind repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova.

 

 

10 zile calendaristice

 

 

90

 

 

5 zile lucrătoare

 

 

140