• Română
  • English
  • Русский

Achiziţii

Titlul Data publicării Termenul limită PDF
Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de reparație (Rezina) 24.03.2017 03.04.2017
Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de reparație (Șoldanești) 24.03.2017 03.04.2017
Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de construcție 17.03.2017 27.03.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea lucrărilor de elaborare şi implementare a unui sistem informaţional „registrul identificărilor mijloacelor de transport”. 10.03.2017 24.03.2017
Documentația de concurs privind achiziţionarea sistemului de stocare a datelor 03.03.2017 13.03.2017
Documentația de licitație privind achiziţionarea blanchetelor paşapoartelor cetăţeanului Republicii Moldva (PA)

Tender documentation on the procurement of passports books of the citizens of the Republic of Moldova

24.02.2017 20.03.2017
Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de construcție 17.02.2017 27.02.2017
Documentaţia de licitaţie privind achiziţionarea licenţelor Kaspersky Antivirus 17.02.2017 27.02.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea materialelor electrice 27.01.2017 06.02.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea sistemelor tehnice de semnalizare pază-incendiu și control acces în bl. b și g, str. a. pușkin, 42 27.01.2017 6.02.2017
În baza solicitării parvenite şi în temeiul hotărîrii Grupului de lucru pentru achiziţii (process verbal nr. 04/17 din 16.01.2017) condiţiile desfăşurării concursului privind achiziţionarea hârtiei speciale de securitate (invitaţie la concurs a fost publicată în Monitorul Oficial al RM la data de 16.12.2016) se modifică după cum urmează: termenul limită de recepţionare a ofertelor – 20 ianuarie 2017, ora 12:00; data şi ora deschiderii ofertelor – 20 ianuarie 2017, ora 15:00.

Based on the submitted request and pursuant to the decision of the Working Group on Procurement (Minutes no. 04/17 of January 16, 2017), the tender process conditions for the procurement of special security paper  (Invitation to Tender was published in the Official Monitor of the Republic of Moldova on December 16, 2016) shall be amended as follows: the deadline for receipt of Tender Offers - January 20, 2017, at 12:00 o’clock; date and time of opening Tender Offers - January 20, 2017, at 15:00 o’clock.

16.01.2017
Documentația de concurs privind achiziţionarea materialelor de construcție 13.01.2017 23.01.2017
Documentația de concurs privind achiziţionarea serviciilor de locațiune a spațiilor pentru depozitare în mun. Chișinău 13.01.2017 23.01.2017
Documentația de concurs privind achiziţionarea articolelor vestimentare 13.01.2017 23.01.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea mijloacelor de transport pentru examinarea conducătorilor auto 30.12.2016 16.01.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea servicii mentenanță software și post-garanție pentru hardware pentru SIA "Reglementarea electronică a rîndului" pentru anul 2017 30.12.2016 16.01.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea servicii post-garanție pentru echipamente de servere pentru anul 2017 30.12.2016 16.01.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea echipamentului IT 30.12.2016 09.01.2017
Documentația de concurs privind achiziționarea lucrărilor de deservire tehnică a condiționerelor pentru anul 2017 30.12.2016 16.01.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea echipamentului tehnic 16.12.2016 26.12.2016
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea serviciilor de curățenie 16.12.2016 26.12.2016
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea serviciilor de fabricare a hârtiei specializate de securitate

Tender documentation on the procurement of  manufacturing services of specialized security paper 

16.12.2016 16.01.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea serviciilor de pază fizică pentru anul 2017 16.12.2016 26.12.2016
În baza solicitării parvenite şi în temeiul hotărîrii Grupului de lucru pentru achiziţii (process verbal nr. 77/16 din 07.12.2016) condiţiile desfăşurării concursului privind achiziționarea sistemului automatizat de examinare a conducătorilor auto la proba practică (invitaţie la concurs a fost publicată în Monitorul Oficial al RM la data de 25.11.2016) se modifică după cum urmează: termenul limită de recepţionare a ofertelor – 23 decembrie 2016, ora 12:00; data şi ora deschiderii ofertelor – 23 decembrie 2016, ora 15:00.

Based on the request received and pursuant to the decision of the Working Group on Procurement (Minutes no. 76/16 of December 7, 2016) the tender process conditions for the procurement of the automated system for examining the drivers at the practical test (Invitation to Tender was published in the Official Monitor of the Republic of Moldova on November 25, 2016) shall be amended as follows: the deadline for Tender Offers receipt - December 23, 2016, at 12:00 o’clock; date and time of Tender Offers opening - December 23, 2016, at 15:00 o’clock.

07.12.2016
Documentația de concurs privind achiziţionarea sistemului automatizat de examinare a conducătorilor auto la proba practică

Tender documentation on the procurement of automated examination system of drivers for the practical test

25.11.2016 09.12.2016

Pages