• Română
  • English
  • Русский

Achiziţii

Titlul Data publicării Termenul limită PDF
Documentația de concurs privind achiziționarea lucrărilor de renovare a încăperilor muzeului și sălii de ședință din sediul central al ÎS ”CRIS ”Registru” 16.06.2017 26.06.2017
Documentația de concurs privind achiziționarea echipamentului IT specializat 26.05.2017 05.06.2017
Documentația de concurs privind achiziționarea (reînnoirea) licențelor VMware vShere 26.05.2017 05.06.2017
Documentația de concurs privind achiziționarea pieselor de schimb și materialelor de consum 26.05.2017 05.06.2017
Documentația de concurs privind achiziționarea mijloacelor tehnice 26.05.2017 05.06.2017
Documentația de concurs privind achiziționarea echipamentului telecomunicațional 26.05.2017 05.06.2017
Documentație de licitație privind achiziționarea licențelor Kaspersky Antivirus 19.05.2017 02.06.2017
Documentația de concurs privind achiziţionarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii a bunurilor imobile după cum urmează:

Lot 1- lucrări de reparaţii a  oficiilor SEAI şi BÎT DCA Floreşti;

Lot 2 - lucrări de reparaţii a  oficiului SEAI Teleneşti;

Lot 3 - lucrări de reparaţii şi termoizolare a faţadei clădirii oficiului SEAI Botanica (str. Independenţei, 52, mun. Chişinău);

Lot 4 - lucrări de construcţie a sistemului de încălzire şi ventilare a clădirii oficiilor SEAI şi BÎT DCA Străşeni;

Lot 5 - lucrări de amenajare cu iluminare teritoriului adiacent clădirii oficiilor SEAI şi BÎT DCA Străşeni;

Lot 6 - lucrări de amenajare a teritoriului adiacent la blocurile administrative ÎS „CRIS „Registru”;

Lot 7 - lucrări de construcţie a gardului decorativ cu iluminarea teritoriului a clădirii oficiilor întreprinderii din or. Făleşti.

05.05.2017 15.05.2017
Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de construcție (Șoldanești) 05.05.2017 15.05.2017
Documentația de licitație privind achiziționarea Sistemului automatizat de producere și distribuire a placilor de înmatriculare 21.04.2017 12.05.2017
Tender documentation for the procurement of Automated system for manufacturing and distribution of vehicle license plates 21.04.2017 12.05.2017
Documentația de concurs privind achiziționarea lucrările de confecționare și montare a articolelor de mobilier (blocurile "B" și "G", or. Chișinau str. Pușkin 42) 21.04.2017 02.05.2017
Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de construcție (or. Drochia) 31.03.2017 10.04.2017
Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de reparație (Rezina) 24.03.2017 03.04.2017
Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de reparație (Șoldanești) 24.03.2017 03.04.2017
Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de construcție 17.03.2017 27.03.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea lucrărilor de elaborare şi implementare a unui sistem informaţional „registrul identificărilor mijloacelor de transport”. 10.03.2017 24.03.2017
Documentația de concurs privind achiziţionarea sistemului de stocare a datelor 03.03.2017 13.03.2017
Documentația de licitație privind achiziţionarea blanchetelor paşapoartelor cetăţeanului Republicii Moldva (PA)

Tender documentation on the procurement of passports books of the citizens of the Republic of Moldova

24.02.2017 20.03.2017
Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de construcție 17.02.2017 27.02.2017
Documentaţia de licitaţie privind achiziţionarea licenţelor Kaspersky Antivirus 17.02.2017 27.02.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea materialelor electrice 27.01.2017 06.02.2017
Documentaţia de concurs privind achiziţionarea sistemelor tehnice de semnalizare pază-incendiu și control acces în bl. b și g, str. a. pușkin, 42 27.01.2017 6.02.2017
În baza solicitării parvenite şi în temeiul hotărîrii Grupului de lucru pentru achiziţii (process verbal nr. 04/17 din 16.01.2017) condiţiile desfăşurării concursului privind achiziţionarea hârtiei speciale de securitate (invitaţie la concurs a fost publicată în Monitorul Oficial al RM la data de 16.12.2016) se modifică după cum urmează: termenul limită de recepţionare a ofertelor – 20 ianuarie 2017, ora 12:00; data şi ora deschiderii ofertelor – 20 ianuarie 2017, ora 15:00.

Based on the submitted request and pursuant to the decision of the Working Group on Procurement (Minutes no. 04/17 of January 16, 2017), the tender process conditions for the procurement of special security paper  (Invitation to Tender was published in the Official Monitor of the Republic of Moldova on December 16, 2016) shall be amended as follows: the deadline for receipt of Tender Offers - January 20, 2017, at 12:00 o’clock; date and time of opening Tender Offers - January 20, 2017, at 15:00 o’clock.

16.01.2017
Documentația de concurs privind achiziţionarea materialelor de construcție 13.01.2017 23.01.2017

Pages