CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Contacte

Pagina principală>Contacte>

Procedura de înaintare a petiţiilor în adresa întreprinderii:

Aveţi posibilitatea de a transmite o petiţie prin intermediul poştei electronice registru@registru.md. Dacă nu dispuneţi de o adresă electronică, expediaţi mesajul prin poştă sau plasaţi plicul în cutia poştală, amplasată la sediul central al Centrului Resurselor Informaţionale de Stat "Registru" situat la adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 42 sau în toate subdiviziunile teritoriale ale întreprinderii.

Examinarea petiţiilor cetăţenilor adresate CRIS "Registru" se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19.07.1994 şi altor acte normative şi legislative.


Informaţie pentru petiţionar:

  • Prin petiţie se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.
  • Petiţiile se examinează în termen de o lună, iar cererile care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară fără întîrziere sau în termen de 14 zile de la data înregistrării.
  • Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul.
  • Pagina oficială a CRIS "Registru" constituie o modalitate suplimentară de a asigura dreptul de adresare către Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru".
  • La prezentarea şi examinarea mesajelor electronice este garantată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei furnizate.
  • Mesajele în format electronic vor fi examinate în cazul descrierii concrete a cazului, propunerii sau formulării clare a întrebării.
  • Textul mesajului electronic trebuie să fie elaborat într-o formă laconică (max. 2000 de simboluri).
  • După recepţionare şi examinarea mesajului CRIS "Registru" are dreptul să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţie suplimentară.
  • În urma examinării mesajului electronic petiţionarul va primi răspuns în format electronic pe adresa electronică indicată în mesaj.
Scrieţi mesajul
Numele, Prenumele: *
E-Mail *
Informaţia de contact

Conţinutul:*


 


Apasati aici

Informaţie oferită:
Direcţia organizare internă
Actualizat: 26.06.2015
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU