CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Despre întreprindere

Pagina principală>Despre întreprindere> Centrul de presa>
06.03.2013

Optimizarea procesului de eliberare a buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova

Începînd cu 7 martie 2013, prin Ordinul directorului general al ÎS „CRIS „Registru”, în scopul optimizării procesului de prestare a serviciilor de eliberare a actelor de identitate cetăţenilor Republicii Moldova au fost efectuate modificări şi completări în termenele şi lista serviciilor prestate populaţiei de către ÎS „CRIS „Registru”.

Astfel, pentru comoditatea cetăţenilor, Secţia evidenţă şi documentare a populaţiei a sectorului Centru, municipiul Chişinău (oficiul de pe str. Alexandru cel Bun, nr.56) va elibera buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova în termen de 3 ore, la un preţ de 910 de lei, iar în locul buletinului de identitate sau actului/buletinului de identitate provizoriu, declarat pierdut – la un preţ de 1370 de lei.

Pentru eliberarea buletinului de identitate în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, cererile se vor depune: 8:00 - 9:00 şi 13:00 – 14:00.

Totodată, se va elibera buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova în termen de 6 ore de către toate SEDP din municipiul Chişinău, şi anume:

  • SEDP Centru (oficiul de pe str. Alexandru cel Bun, nr.56, tel. 022-22-90-09),
  • SEDP Ciocana (oficiul de pe str. M. Sadoveanu, nr.22/1, tel. 022-48-95-58),
  • SEDP Rîşcani (oficiul de pe bd .Moscova, nr.8, tel. 022- 45-00-02),
  • SEDP Buiucani (oficiul de pe str. Stefan Neaga, nr.19, tel.022-26-95-68),
  • SEDP Botanica (oficiul de pe str. Independenţei, nr.52, tel. 022-50-69-94).

Cererile pentru eliberarea buletinului de identitate se vor depune în zilele de marţi, miercuri, joi şi vineri, iar la SEDP Centru - şi în ziua de luni: 8:00 – 11:00.

Eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului RM, în termen de 6 ore se efectuează contra taxei de 780 de lei, iar în cazul declarării pierderii buletinului de identitate sau al actului/buletinului de identitate provizoriu – 1170 de lei.

Trebuie de menţionat, că serviciul vizat nu se prestează în termenele de 3 şi 6 ore în cazul declarării pierderii/furtului paşaportului de tip sovietic sau a actului de identitate provizoriu eliberat în regim neautomatizat.

Doritorii de a schimba buletinul de identitate de model vechi (formatul ID-II) pe cel de model nou (formatul ID-I), la un tarif obişnuit, se pot adresa la toate Secţiile/birourile de evidenţă şi documentare a populaţiei. Pentru schimbarea buletinului de identitate de tip veche pe cel de tip nou, nu este necesară prezentarea certificatelor de stare civilă, dacă în datele cu caracter personal ale solicitantului nu au intervenit schimbări.

Atenţionăm, că serviciul de eliberare a buletinului de identitate poate fi comandat şi prin intermediul Oficiului mobil de documentare.

Mai multă informaţie puteţi obţine la telefonul de contact al Call-centrului: 14-909 sau (+373) 022-25-70-70, şi la telefoanele secţiilor (birourilor) evidenţă şi documentare a populaţiei sau pe site-ul www.registru.md.

Informaţie pregătită de:
Departamentul documentare
Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU