CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE STAT
REGISTRU

Despre întreprindere

Pagina principală>Despre întreprindere> Centrul de presa>
Din 7 martie va fi perfectat  buletinul de identitate de tip nou
01.03.2013

Din 7 martie va fi perfectat buletinul de identitate de tip nou

Din 7 martie ÎS "CRIS "Registru" pune în aplicare buletinul de identitate de tip nou (generaţia II). Obiectivul proiectului constă în ajustarea documentului la rigorile internaţionale prin asigurarea unui grad sporit de protecţie, conformarea conţinutului informaţional la cerinţele legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, modificarea design-ului prin reducerea dimensiunilor la mărimea unui card bancar, de formatul – ID-1, utilizat în majoritatea statelor comunităţii internaţionale.

Documentul include datele despre domiciliu şi poate fi utilizat fără prezentarea fişei de însoţire, care este destinată pentru înregistrarea la reşedinţă a titularului şi pentru aplicarea menţiunii în cazul participării la scrutinele electorale.

Implementarea proiectului se realizează ca urmare a optimizării procedurii de eliberare a actelor de identitate.

Astfel, pentru eliberarea actelor de identitate şi în cazul înregistrării sau schimbării domiciliului, reşedinţei a fost exclusă obligativitatea prezentării documentelor care atestă luarea în evidenţă militară a persoanelor. Pentru eliberarea repetată a actelor de identitate nu este necesară prezentarea certificatelor de stare civilă, dacă în datele cu caracter personal ale solicitantului nu au intervenit schimbări.

Web-design by DPSN
Powered by AIM2
Search powered bylogo google
Copyright 2000-2015 ÎS CRIS REGISTRU